Now showing items 1-20 of 38

 • Analýza a vyhledávání v datech GPS 

  Hrbotický, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, zpracováním a ukládáním GPS dat za účelem nasledné snadné prezentace uživateli ve formě vektorů na mapovém podkladu. Uživatel skrze systém může svá data snadno číst, upravovat a ...
 • Analýza lokálních struktur DNA 

  Kratochvíl, Jaromír
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis a realizaci uživatelského rozhraní jako webové aplikace ve frameworku Vue.js pro analýzu lokálních struktur DNA. Lokální struktura se dá popsat jako alternativní struktura DNA, ...
 • Automatizace výdeje a účtování kávy 

  Víšek, Jakub
  Cílem této práce je návrh a implementace vestavěného a informačního systému pro automatické účtování kávy vydané nápojovým automatem. Řešení je vytvořeno s ohledem na spolehlivost a přenositelnost. Systém může být snadno ...
 • Automatizovaná extrakce informací z emailů 

  Kanda, Rastislav
  Táto práca má za úlohu oboznámiť sa s možnosťami extrakcie informácií z textu. Na základe získaných poznatkov navrhnúť a implementovať systém, ktorý bude schopný získať potrebné informácie z emailových správ. Navrhnutý ...
 • Frontend pro generátor testovacích dat 

  Naňo, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a vývojom webovej aplikácie Dataster, ktorá umožňuje generovať dáta pre účely testovania softvéru. Webová aplikácia je súčasťou platformy Testos, ktorá sa zaoberá automatizovaním ...
 • Frontend pro generátor testovacích dat 

  Freyburg, Petr
  Cílem této bakalářské práce je webová aplikace pro generování strukturovaných testovacích dat pro účely testování software. Projekt integruje existující generátor testovacích dat Gestr. Součástí tohoto projektu je aplikační ...
 • Frontend pro generátor testovacích struktur 

  Vostřejž, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace, která umožňuje generování stromových datových struktur vhodných pro testování softwaru. Aplikace je rozdělena na klientskou a serverovou část. Klientská aplikace poskytuje ...
 • Fuzz testování REST API 

  Segedy, Patrik
  Táto práca sa zaoberá fuzz testovaním REST API. Po prezentovaní prehľadu techník používaných pri fuzz testovaní a posúdení aktuálnych nástrojov a výskumu zameraného na REST API fuzz testovanie, sme pristúpili k návrhu a ...
 • Generování klientských aplikací v TypeScriptu 

  Obuch, Samuel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a vývoj nástroja pre zjednodušenie a zefektívnenie vývoja webových aplikácií. Výsledné riešenie automaticky generuje základnú štruktúru webovej aplikácie z dokumentácie popisujúcej ...
 • Implementace nástroje pro analýzu lokálních struktur DNA 

  Kaura, Patrik
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis a realizaci aplikace API wrapper, která pracuje nad výpočetním jádrem ibp bioinformatics. První polovina práce se zaměřuje na shrnutí základních znalostí z oblasti výzkumu DNA, ...
 • Informační systém pro správu testů 

  Novák, Miroslav
  Cílem této práce je specifikovat, navrhnout a implementovat informační systém pro správu testů, který bude fungovat jednak samostatně a jednak v rámci platformy Testos. Zvolený problém byl vyřešen vytvořením klientské ...
 • Integrace systému rozšířené reality do testbedu Průmysl 4.0 

  Poláček, Matěj
  Diplomová práce se zabývá problematikou integrace rozšířené reality do testbedu Průmysl 4.0. Testbed představuje automatizovaného robotického barmana, který slouží k praktické demonstraci a ověření pojmů jako je Průmysl ...
 • Jabber bot ovládaný přes REST API 

  Stískala, Viktor
  Tato bakalářská práce popisuje implementaci a využití bota ovládaného přes REST API a komunikujícího prostřednictvím XMPP protokolu. Aplikace je navržena s ohledem na minimální náročnost na systémové prostředky, možnosti ...
 • Konfigurátor a rezervační systém koncertních síní 

  Sikora, Vít
  Tato práce popisuje realizaci webové aplikace umožňující konfiguraci událostí v koncertních síních a definici sekcí a míst v těchto síních. Aplikace dále umožňuje běh v režimu pro koncové uživatele, v rámci něhož lze do ...
 • Kontejner pro migrující softwarové komponenty bežící na OS Android 

  Ščešňák, Vladimír
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením kontajneru pre migrujúce komponenty bežiace na operačnom systéme Android, spôsobom ich prevádzky a distribúcie, životným cyklom kontajneru a možnosťou prispôsobenia iných komponentov ...
 • Mobilní aplikace - bezbariérové trasy v rámci centra města 

  Podola, Adam
  Diplomová práce popisuje základy frameworku Android z hlediska budoucího vývoje mobilních aplikací. Čtenář bude seznámen se stávajícími aplikacemi pro podporu tělesně postižených. Dále bude popsán návrh a implementace nové ...
 • Mobilní aplikace pro subjektivní měření kvality zážitku streamovaného videa 

  Šeda, Pavel
  Diplomová práce se zabývá subjektivním měřením kvality zážitku ze streamovaného videa prostřednictvím mobilní aplikace. Po rozsáhlé analýze možností, jak uskutečnit subjektivní měření kvality zážitku, byla vytvořena mobilní ...
 • Mobilní aplikace: Supersnadný sdílený nákupní seznam 

  Krhovský, Patrik
  Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci pro sdílení nejdůležitějších věcí v domácnosti, kanceláři nebo studentském bytě mezi uživateli a upozornit ostatní, pokud nějaká z věcí dochází. Sdílení těchto věcí mezi uživateli ...
 • Nástroj pro hypertextovou dokumentaci testování 

  Haris, Daniel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia pomocného nástroja pre testovanie na základe špecifikácie požiadaviek. Nástroj sa skladá z webovej aplikácie, ktorá sa zameriava na vizualizáciu pokrytia špecifikácie ...
 • Nástroj pro podporu managementu rizik 

  Škutová, Sára
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik v projektech. Cílem bylo nastudovat znalostní oblasti řízení projektu, hlavně pak plánování, identifikaci a kvalitativní analýzu z oblasti řízení rizik. Na základě informací z ...