Now showing items 1-1 of 1

  • RF cívka pro MR systém 

    Vojtíšek, Miloš
    Tématem této práce jsou vysoko frekvenční cívky pro zobrazovací systémy magnetické rezonance. Magnetická rezonance slouží k zobrazování nepřeberného množství objektů (například: lidské tělo, rostliny, materiálový výzkum ...