Now showing items 1-11 of 11

 • Coexistence Between DVB-T And LTE Services In a Shared Frequency Band And Their Measurement 

  Plaisner, D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This work deals with exploring, measuring and evaluation of possible coexistence scenarios between Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T) and Long-Term Evolution (LTE) mobile services, which can occur in a shared ...
 • Coexistence Between Dvb-T2 And Lte Systems In The 800 Mhz Band – A Measurement Methodology 

  Walach, Dominik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article deals with the study of coexistence between DVB-T2 and LTE systems. Coexistence scenario between DVB-T2 and LTE systems in the 800 MHz UHF band is defined. Next, a laboratory workplace is realized, and a ...
 • Coexistence Between Lte And Lora Systems In The 24 Ghz Ism Band 

  Potočňak, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This work deals with the study of coexistence scenarios that can occur between wireless systems LTE and LoRa in the 2.4 GHz ISM band. For this purpose an appropriate measurement setup is proposed and realized. The proposed ...
 • Coexistence Of LTE And WLAN In The ISM Band 

  Mikláš, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with definition, description and measurement of coexistence scenarios, which can occur between LTE and IEEE 802.11g wireless communication systems in the ISM 2.4 GHz band. There are defined common RF ...
 • Koexistence bezdrátových komunikačních systémů a LTE v pásmu ISM 

  Mikláš, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na definování, popis a měření koexistenčních scénářů, které mohou vzniknout v bezlicenčním frekvenčním pásmu ISM mezi bezdrátovými systémy LTE a WLAN (technologie IEEE 802.11xx). Na základě ...
 • Koexistence stávajících a nových generací zemské digitální televize a mobilních bezdrátových komunikačních služeb 

  Plaisner, Denis
  Táto práca sa zaoberá skúmaním, meraním a vyhodnotením možných koexistenčných scenárov, ktoré sa môžu vyskytnúť medzi terestriálnou digitálnou televíziou (DVB-T/T2) a mobilnými bezdrôtovými službami, poskytovaný štandardom ...
 • Koexistence systémů DVB-T2 a LTE v pásmu 800 MHz 

  Walach, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním a vyhodnocením koexistenčních scénářů, které mohou nastat mezi systémy DVB-T2 a LTE v UHF pásmu 800 MHz. Oba systémy DVB-T2 a LTE jsou stručně popsány a jsou definované jejich ...
 • Koexistence systémů LoRa a Wi-Fi v RF pásmu 2.4 GHz 

  Kaučiarik, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiom koexistencie, ktorá môže nastať medzi bezdrôtovými komunikačnými systémami LoRa a Wi-Fi v bezlicenčnom ISM pásme 2,4 GHz. V teoretickej časti práce sú stručne popísané fyzické vrstvy ...
 • Koexistence systémů LTE a LoRa v ISM pásmu 2.4 GHz 

  Potočňak, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiom a meraním koexistenčných scenárov bezdrôtových systémov LTE a LoRa v bezlicenčnom ISM pásme 2,4 GHz. Je definované spoločné rádiofrekvenčné pásmo, v ktorom tieto systémy môžu koexistovať. ...
 • Laboratorní pracoviště pro měření DVB-T2 MISO vysílání 

  Bárta, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a analýzou DVB-T2 MISO vysílání. V teoretické části práce je popsán vysílací řetězec systému DVB-T2 na úrovni fyzické vrstvy. Pozornost je věnována pro oba SISO a MISO vysílací módy. ...
 • Měření a analýza vlastností systému DAB 

  Kaštánek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a analýzou signálu Digital Audio Broadcasting (DAB). V teoretické části práce se nachází stručný popis vysílacího řetězce DAB. Pozornost je věnována zejména fyzické vrstvě systému ...