Now showing items 1-4 of 4

 • Magneticko-resonanční zobrazování tkáňových kultur 

  Chovanec, Ján
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo meranie tkáňových kultur smrku metodami MR zobrazovania. Bola premeraná sada vzorkov, u ktorých bol vyhodnotený obsah zhluku v jednotlivých rezoch. K získaniu obrazu bola využitá magnetická ...
 • Měření parametrů smrkových jehlic metodami MR zobrazování 

  Slivka, Ján
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo meranie parametrov smrekových ihlíc z 2D obrazovej reprezentácie. K získaniu obrazu bola využitá magnetická rezonancia, konkrétne zobrazovacia sekvencia spinálneho echa. Ďalej je práca ...
 • Měření relaxací vybraných vzorků pomocí techniky NMR 

  Kovalčík, Tomáš
  Práce se zabývá nukleární magnetickou rezonancí a principy měření relaxačních a difúzních konstant. Magnetická rezonance je jev, kdy se látce v magnetickém poli o indukci B0 dodá energie v podobě RF impulzu s Larmorovou ...
 • Zobrazování chrupavek na magnetické rezonanci 

  Němcová, Simona
  Tato práce se zabývá zobrazováním chrupavek pomocí magnetické rezonance. Nejprve je zmíněn fyzikální princip jevu magnetické rezonance a nejčastěji používané budící sekvence, následně je popsán 9.4 T MR přístroj Bruker ...