Now showing items 1-2 of 2

  • Model fyzické vrstvy komunikačního systému IEEE 802.11ah 

    Jurák, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou bezdrátového komunikačního systému IEEE 802.11ah. Pro tento účel je vytvořen vhodný simulační model v programu MATLAB. První část práce se zabývá standardem IEEE 802.11. Zde jsou ...
  • Phy Simulation Model Of The Ieee 802.11ah 

    Jurák, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
    This paper presents a MATLAB-based IEEE 802.11ah simulation model. This short article starts with a brief introduction to the IEEE 802.11ah standard. After that, the complete Tx block (on physical layer level) of the IEEE ...