Now showing items 1-3 of 3

 • Filtrování paketů v počítačových sítích 

  Šrůtka, Petr
  Tato bakalářské práce představuje klasifikaci paketů, různé její způsoby a metriky. Jsou zde popsány různé algoritmy, pomocí kterých je klasifikace paketů realizována. V práci jsou uvedeny vlastnosti algoritmu Recursive ...
 • Optimalizace sítě ISP 

  Čech, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá analýzou sítě lokálního ISP, zjistěním aktuálních problémů a návrhem řešení pro nalezené problémy. Byly zjištěny problémy s broadcast-stormem, používáním privátního adresového prostoru, nastavením ...
 • SAP-NetWeaver jako integrační platforma pro podnikové informační systémy 

  Žáček, Radomír
  Tato diplomová práce se zabývá podnikovým informačním systémem Enterprise Resource Planning (ERP) od firmy SAP. Nejprve stručně mapuje historický vývoj v oblasti ERP. Následně se věnuje aktuálnímu produktu SAP ERP, který ...