Now showing items 1-18 of 18

 • Inteligentní systém pro dálkový sběr dat 

  Gregor, Filip
  Tato bakalářská se zabývá technologií PLC. V teoretické části je popsán princip funkčnosti technologie, její výhody a nevýhody. V experimentální části této práce byla navržena metodika testování point-to-point s BPL modemy ...
 • Inteligentní systém pro dálkový sběr dat po PLC 

  Bijotová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá PLC komunikací, rozebírá výhody a nevýhody této technologie. Popisuje významné standardy úzkopásmové komunikace a zmiňuje taktéž širokopásmový standard HomePlug AV2. Uvádí rozdělení PLC ...
 • Inteligentní systém pro dálkový sběr dat po PLC 

  Benešl, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá PowerLine Communication (PLC) komunikací, ro-zebírá výhody a nevýhody této technologie. Je zde také uvedeno pracovní pásmo komunikace PLC. V práci je zahrnuta metodika PLC komunikací dle standardu ...
 • Metodologie auditu optických sítí 

  Štěpán, Petr
  Tato práce se zabývá shrnutím auditu optických systémů v rámci všech vrstev referenčního modelu ISO/OSI. Úvod práce se zaměřuje na zkoumání problematiky managementu řízení sítí, popisu modelu ISO/OSI a vysvětlení termínů ...
 • Metody měření přenosových parametrů datových sítí 

  Modrák, Zdeněk
  Úkolem bakalářské práce bylo prostudování a popsání známých metod pro testování kvality přenosových parametrů datových sítí. Vycházel jsem ze standardů RFC, které jsou základními doporučeními v internetových sítích. Na ...
 • Metody měření přenosových rychlostí 

  Franc, Jan
  Úkolem bakalářské práce bylo prostudovaní a popsání základní metody měření přenosových parametrů datových sítí založených na IP. Vycházel jsem především ze standardů RFC, podle kterých se řídí většina Internetových protokolů. ...
 • Metody měření přenosových rychlostí na Internetu 

  Pilčík, Jan
  Díky velkému rozvoji počítačových sítí za několik posledních let došlo též ke zvýšení nároků na testování přenosových parametrů sítí. Tato práce se snaží podat informace o testovacích standardech a používaných testovacích ...
 • Metody měření přenosových rychlostí v datových sítích 

  Franc, Jan
  Úkolem této diplomové práce byly známé metody pro testování kvality přenosových parametrů datových sítí. Při analýze těchto testů jsem vycházel ze standardu RFC 2544. Na základě získaných informací a rozboru již existujících ...
 • Měření kvalitativních parametrů datových sítí 

  Ripper, David
  Cilem diplomove prace bylo prostudovani a popsani znamych metod pro testovani prenosovych parametru v datovych sitich zalozenych na protokolove sade TCP/IP. Nejprve byly specifikovany jednotlive prenosove parametry a urceny ...
 • Návrh analýzy sítě CISCO analyzátorem VePAL TX300 

  Ťápal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se skládá z popisu laboratorní sítě Cisco, možnostech analýzy sítí pomocí analyzátorů VePAL TX300 a SunSET MTT, vytvoření manuálu k analyzátoru VePAL TX300 a návrhu tří laboratorních úloh. První úloha ...
 • Návrh softwarového prostředí pro zpracování dat z měření telekomunikačních sítí 

  Fornůsek, Jan
  Tento dokument seznamuje čtenáře s měřeními souvisejícími s optickými sítěmi. Nejedná se o výčet všech měření. Jsou zmíněny pouze vybraná měření související se vstupními soubory do vyvíjené aplikace. Praktickou část popisuje ...
 • Počítačová aplikace pro měření síťových parametrů v síti 

  Kolmačka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá základní teorií síťové architektury TCP/IP, která je využívána v praxi a stanovuje klíčové parametry datových a multimediálních služeb využívajících tyto sítě. Dále se práce zabývá hlavně metodikou ...
 • Pokročilé využití síťových analyzátorů 

  Novák, Přemek
  Tato bakalářská práce je složena z popisu laboratorní sítě Cisco a všech jejích součástí. Dále možností analýzy sítí dle standardů RFC 2544 a EtherSAM a popisu měření pomocí analyzátorů Vepal TX300, Fluke NTS II a Sunlite ...
 • Přenosové technologie VDSL2 vplus a G.fast a jejich testování 

  Vehera, Vladyslav
  Tato diplomová práce popisuje základní parametry technologií VDSL2 Vplus a G.fast, které umožňují přenos dat pomocí stávajících telefonních linek. Teoretická část práce popisuje hlavní parametry všech aktuálně známých ...
 • Simulace a měření služeb Triple Play v sítích FTTx 

  Horváth, Tomáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s měřicími metodami pasivních optických sítí a vytvoření simulačního modelu, který odpovídá měřené sítí a porovnání jednotlivých výsledků. První kapitola se zabývá Tripley Play službami, ...
 • Testování výkonnosti aktivních síťových prvků 

  Vrtílek, Michal
  V současné době se rozvíjí hlasové a televizní služby přes sítě nad IP. Tyto služby kladou velké nároky na výkon aktivních síťových prvků. Pokud chceme zjistit, zda dané zařízení splňuje nároky na přenos, je potřeba jeho ...
 • Zásuvný modul Apache JMeter analyzující parametry datových sítí 

  Hrdý, Martin
  Bakalářská práce pojednává o možnostech využití testovacího nástroje Apache JMeter pro vytvoření zásuvného modulu realizujícího měření parametrů sítí. Cílem práce je navrhnout a následně zrealizovat zásuvný modul, který ...
 • Zefektivnění analýzy počítačové sítě 10Gbit/s 

  Ťápal, Tomáš
  Tato diplomová práce se skládá z několika částí. Popisuje technologii desetigigabitového Ethernetu. Představuje analyzátory Ixia a Endace, především jejich využití pro analýzu provozu a zátěžového testování síťových prvků. ...