Now showing items 1-14 of 14

 • Dynamická analýza konstrukce zatížená seismickým zatížením 

  Šnajdárková, Jana
  Práce se zaměřuje na tvorbu dvou modelů výškové konstrukce, prutový a deskostěnový. Na těchto modelech je provedena dynamická analýza. Vybraným programem je software RFEM a vymodelovanou výškovou konstrukcí mrakodrap Hearst ...
 • Dynamická analýza lehké mostní konstrukce 

  Krzywoň, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá odezvou lehké zavěšené lávky na dynamické buzení chodci a seismickým zatížením. Lávka byla modelována pomocí metody konečných prvků v softwaru Ansys verze 15.0 a zároveň také v softwaru RFEM ...
 • Dynamická analýza mostní konstrukce 

  Kinclová, Radka
  Předmětem této diplomové práce je dynamická analýza zavěšené lávky. K výpočtu je použit programový systém RFEM. V práci je vysvětlen princip návrhu této konstrukce. Dále je provedena analýza stavebních fází. Jsou zde ...
 • Implicitní a explicitní metoda v nelineární dynamice 

  Vaněčková, Adéla
  Diplomová práce „Explicitní a implicitní metody v nelineární dynamice“ řeší problematiku geometricky a fyzikálně nelineární analýzy stavební konstrukce vystavené seismickému zatížení metodou přímé integrace pohybových ...
 • Klopení nosníku - analýza specifických případů 

  Piják, Jiří
  Práce se zabývá klopením asymetrických průřezů, zejména možnostmi posouzení dle ČSN EN 1993-1-1. Modely jsou založeny na prutové, plošné a prostorové metodě konečných prvků. U prutových modelů jsou studovány přístupy ...
 • Návrh ocelobetonové obloukové lávky přes řeku Svratku 

  Vraňanová, Veronika
  Cílem diplomové práce byl návrh nosné konstrukce obloukové lávky před řeku Svratku. Lávka je o jednom poli s rozpětím 52,5 m. Nosná konstrukce je tvořena dvojicí trámů zavěšených na dvojici k sobě skloněných oblouků. ...
 • Návrh železobetonové konstrukce jednolodní haly 

  Friedová, Lenka
  Hlavní částí práce je návrh a posouzení prefabrikovaného vazníku skladovací haly. Statické řešení je provedeno ve výpočetním programu Dlubal RFEM 5.19. Ověření správnosti výsledků je zajištěno pomocí zjednodušené deformační ...
 • A New Cable-Pulley Algorithm in RFEM 

  Štekbauer, Hynek; Němec, Ivan (De Gruyter, 2016-12-15)
  The cable-pulley system is widely used for its advantages. In this paper, application of a new algorithm for the calculation of cables on pulleys is presented. Unlike other algorithms, this algorithm enables to take the ...
 • Přepočet krovu kostela sv. Kateřiny v Kateřinkách 

  Bayer, Petr
  Kostel sv. Kateřiny se nachází v Opavě-Kateřinky, Kostelní 119/1. Vzhledem k rozsáhlému poškození konstrukce krovu, byla provedena prohlídka se zaměřením na geometrii jednotlivých prvků a jejich poškození (rozsah trhlin a ...
 • Statická analýza pružně podepřených konstrukcí 

  Šnajdárková, Jana
  Práce se zaměřuje na porovnání statických výpočtů na různých typech modelů. Ty jsou vypočítány jak ručními výpočty, tak v programu RFEM. Bez použití softwaru jsou vytvořeny zjednodušené prutové modely na pevných a pružných ...
 • Statická analýza válcové nádrže 

  Kunčáková, Eva
  Tato práce se věnuje statické analýze válcové nádrže. Cílem práce je vytvořit výpočetní algoritmy v programu MATLAB, které budou provádět statickou analýzu na idealizovaných modelech válcové nádrže. Těmito modely jsou ...
 • Stropní konstrukce s předpínaným průvlakem 

  Skuhravý, František
  Bakalářská práce zpracovává návrh stropní konstrukce tvořené spojitou monolitickou železobetonovou deskou o třech polích. Deska je nesena dodatečně předpínanými plochými průvlaky. Ty jsou na krajích kloubově uloženy na ...
 • Studie nárazu dopravního prostředku do stavební konstrukce. 

  Sychrová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá analýzou nárazu dopravního prostředku do stavební konstrukce v programovém systému RFEM. Dopravní prostředek představuje v této práci běžné dopravní letadlo a konstrukci reprezentuje kontejnment ...
 • Vypracování algoritmu a příslušného programového modulu pro statické a dynamické řešení lan na kladkách 

  Štekbauer, Hynek
  Cílem této práce je vypracování algoritmu pro řešení lan na kladkách, který by byl výkonnější a přesnější, než stávající algoritmus použitý v programu RFEM. Vypracovaný algoritmus byl ve formě příslušného programového ...