Now showing items 1-20 of 81

 • Algoritmy pro zpracování a analýzu RFID signálu v FPGA 

  Harvánek, Michal
  Výsledkem semestrální práce je návrh architektury pro softwarově definované rádio, která slouží k analýze signálu vysílaných RFID tagem v reálném čase. Cílem této analýzy je změření frekvenční charakteristiky RFID tagu. ...
 • Analyzátor RFID signálů jako SW radio na bázi USB DVB-T přijímače 

  Sládek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace analyzátoru RFID signálu pro pásmo UHF s využitím USB DVB-T přijímače. Práce nejprve popisuje RFID systémy obecně a dále se zaměřuje na standard EPC Class-1 Generation-2. ...
 • Analyzátor UHF RFID komunikace založený na SDR 

  Vychodil, Josef
  Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro zachycení a analýzu komunikace RFID v pásmu UHF ve standardu EPC Class-1 Generation-2. Jsou popsány základní vlastnosti systému RFID, principy platformy SDR a představen grafický ...
 • Anatomy of Biometric Passports 

  Malčík, Dominik; Drahanský, Martin (NEUVEDEN, 2012-07-18)
  Travelling is becoming available for more and more people. Millions of people are on a way every day. That is why a better control over global human transfer and a more reliable identity check is desired. A recent trend ...
 • Anonymous Authentication for Smartcards 

  Hajny, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-06)
  The paper presents an innovative solution in the field of RFID (Radio-Frequency IDentification) smartcard authentication. Currently the smartcards are used for many purposes - e.g. employee identification, library cards, ...
 • Anténa integrovaná do sedáku automobilu 

  Gulda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem antény integrované do sedadla automobilu. Seznamuje se základy technologie RFID a jeho principem. Konkrétně se práce zabývá návrhem tagu pracujícího v pásmu UHF. Tag byl navržen v ...
 • Aplikace technologie RFID pro evidenci vozidel 

  Kraus, Zdeněk
  Práce se zabývá použitím technologie bezkontaktní identifikace - RFID na praktický problém evidence vozidel. Popisuje základní principy této technologie, konstrukci prvků, průběh komunikace a používaná pásma. Dále je popsán ...
 • Autentizace pomocí prvků RFID 

  Klečka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou RFID prvků autentizačních systémů využívající prvky RFID a čipové karty. Jsou popsány základní rozdíly mezi aktivními a pasivními RFID prvky. Jsou popsány základní útoky, jakými se ...
 • Automatizace výdeje a účtování kávy 

  Víšek, Jakub
  Cílem této práce je návrh a implementace vestavěného a informačního systému pro automatické účtování kávy vydané nápojovým automatem. Řešení je vytvořeno s ohledem na spolehlivost a přenositelnost. Systém může být snadno ...
 • Backscatter modulator for UHF RFID tag emulator 

  Janošík, T. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The paper describes design of external backscatter modulator for RFID tag emulator, which is used in UHF band. This modulator is connected with the Universal Software Radio Peripheral and antenna. Realization of a backscatter ...
 • Backscatter Transponder Based on Frequency Selective Surface for FMCW Radar Applications 

  Lazaro, A.; Lorenzo, J.; Villarino, R.; Girbau, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-06)
  This paper describes an actively-controlled frequency selective surface (FSS) to implement a backscatter transponder. The FSS is composed by dipoles loaded with switching PIN diodes. The transponder exploits the change in ...
 • Bezdrátová senzorická síť využívající LoRa technologii 

  Mikulášek, Michal
  Bakalářská práce se v první polovině zaobírá Internetem věcí obecně a dostupnými bezdrátovými technologiemi pro Internet věcí. Ke každé technologii jsou zmíněný jejich vlastnosti, klady a zápory a také možnosti uplatnění ...
 • Bezdrátový přístupový systém 

  Sekyra, Jaroslav
  Tato diplomová práce pojednává o praktické realizaci přístupového terminálu pro akademickou půdu s možností přenosu dat pomocí rádiového modulu ZigBee PAN4551 a Ethernetového modulu Rabbit RCM3200. Dle zadání má přístupový ...
 • Bezkontaktní platby – budoucnost platebních karet 

  Chludilová, Eliška
  Tato diplomová práce pojednává o vývoji platebních nástrojů, bezkontaktních technologií a nástrojů bezkontaktního placení. Práce popisuje záměry karetních asociací VISA a MasterCard v oblasti bezkontaktního placení. Dále ...
 • Bezpečnost RFID 

  Hanačík, Radim
  Tahle práce se zabývá popisem teorie rádio frekvenční identifikace, zejména zabezpečením komunikace. Seznamuje s rozdělením komunikačních zařízení jednak podle čipů karet a jednak podle frekvencí, na kterých zařízení ...
 • Bezpečnost technologie RFID 

  Bořutík, Stanislav
  Práce se zabývá bezpečností RFID systémů, možnými útoky na ně a opatřeními proti těmto útokům. V rámci práce byl také implementován útok pro získání klíče z karty Mifare Classic. Dále jsou popsány možnosti odposlechu ...
 • Bytová zabezpečovací ústředna 

  Herold, Radek
  V úvodní části této práce je čtenář stručně seznámen s prostředky zabezpečovací techniky. Je pojednáno o základních typech bezpečnostních senzorů a způsobu jejich nejčastějšího připojení k zabezpečovací ústředně. Další ...
 • Centrální stanice chytré domácnosti - SmartFlat 

  Chudík, Vladimír
  Táto diplomová práca obsahuje popis a riešenie systému na ovládanie chytrej domácnosti SmartFlat. V prvej časti práce sa nachádza rozbor problematiky, uvedenie najčastejšich prevedení centrálnych jednotiek a niektorých ...
 • A Compact Printed Monopole Antenna for Dual-band RFID and WLAN Applications 

  Panda, J. R.; Saladi, A. S. R.; Kshetrimayum, R. S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-06)
  Design of a simple and compact microstrip-fed printed monopole antenna (PMA) for applications in wireless local area network (WLAN) and radio frequency identification (RFID) is presented. The dual-band operation is achieved ...
 • Compact RFID Enabled Moisture Sensor 

  Khan, U. H.; Aslam, B.; Azam, M. A.; Amin, Y.; Tenhunen, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-09)
  This research proposes a novel, low-cost RFID tag sensor antenna implemented using commercially available Kodak photo-paper. The aim of this paper is to investigate the possibility of stable, RFID centric communication ...