Now showing items 1-2 of 2

  • Čtečka RFID čipů s AVR mikrokontrolerem 

    Vaníček, Aleš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací jednoduchého modulu čtečky RFID čipů. V první části se práce zaměřuje na teorii RFID systému, kde se snaží nastínit základní principy automatické identifikace ...
  • Realizace přístupového systému na bázi RFID 

    Buchal, Adam
    Tato práce se zabývá využitím technologie RFID v přístupových systémech do inteligentních budov. Dále je v práci popsán princip funkce RFID čteček a seznam pracovních frekvencí, na kterých tato technologie funguje. Další ...