Now showing items 1-3 of 3

 • Bezpečnostní analýza karet Mifare Classic 

  Bobčík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je studium bezpečnosti chytrých, bezkontaktních karet MIFARE Classic a analýza rizik spojených s jejich využíváním. Popisuje jednotlivé známé zranitelnosti v návrhu těchto karet a jejich šifrovacího ...
 • Návrh optimalizace materiálových toků s použitím RFID v expedici 

  Krichťáková, Bohdana
  Diplomová práce se zabývá optimalizací materiálového toku s využitím RFID technologie ve společnosti Bosch Diesel, s. r. o. na oddělení Expedice. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které souvisejí s logistikou, RFID ...
 • Vývoj bezdrátové bachorové sondy 

  Šídlová, Ludmila
  Cílem práce bylo prostudovat možnosti bezdrátového přenosu z žaludku přežvýkavců a navrhnout a realizovat bezdrátovou bachorovou sondu. První část práce se zabývá problematikou vnitřních bezdrátových sond. Další část ...