Now showing items 1-2 of 2

  • Efektivní výpočet osvětlení 

    Kubovčík, Tomáš
    Tato práce se zabývá efektivním výpočtem osvětlení v grafických scénách s velkým počtem světel . Představeny budou základní techniky výpočtu osvětlení i pokročilé techniky , které jsou z nich odvozeny . Těžištěm práce je ...
  • Využití vlnkové transformace pro zpracování snímků sítnice 

    Portyš, Jakub
    Práce je zaměřena na využití vlnkové transformace v diagnostice chorob očního pozadí resp. sítnice. Vlnková transformace umožňuje dekompozici obrazu očního pozadí. S následnou segmentací pomocí prahování to vede k lepší ...