Now showing items 1-1 of 1

  • Hyaluronan jako prostředek cílené distribuce léčiv 

    Ureš, Tomáš
    Hyaluronová kyselina (HA) je lineární polysacharid sloţený z disacharidových jednotek N-acetyl-D-glukosaminu a glukuronové kyseliny. Hyaluronan se vyskytuje ve většině tělních tekutin a tkáních. Rakovinné buňky v přemíře ...