Now showing items 1-2 of 2

  • Kryptografie na výkonově omezených zařízeních 

    Hlinka, Jan
    Tato práce popisuje implementaci strany ověřovatele, revokační autority a vydavatele pro atributovou autentizaci pomocí čipové karty a terminálu v podobě výkonově omezeného zařízení. Vybrané schéma, RKVAC, slouží k realizaci ...
  • Webová vizualizace anonymního pověřovacího schématu 

    Sohr, Jakub
    Tato práce se zabývá systémy pro atributovou autentizaci a kryptografickými primitivy tvořící tyto systémy. Hlavním zaměřením této práce je schéma RKVAC, které je implementováno i vizualizováno. Práce popisuje entity a ...