Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace statistické kompresní metody 

    Šreibr, Jakub
    Tato práce pojednává o statistických metodách komprese dat. Zabývá se návrhem kompresního postupu a jeho implementací ve formě knihovny v programovacím jazyce C++. Věnuje se popisu a analýze jednotlivých metod. Obsahuje ...