Now showing items 1-9 of 9

 • Adaptivní filtry pro zpracování biologických signálů 

  Strouhal, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou čáslicové adaptivní filtrace. V teoretické části je popsána obecná struktura adaptivního systému a možné aplikace číslicové filtrace. Dále jsou zde rozebrány nejčastější adaptační algoritmy ...
 • Ekvalizace přenosového kanálu 

  Žlebek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulace přenosu digitální informace skrz přenosový systém a ekvalizací přenosové funkce celé trasy. Následně je rozebrán návrh a konstrukce přenosového kanálu s vícecestným šířením. ...
 • Implementace algoritmů ekvalizace přenosového kanálu v FMT modulaci 

  Krejča, Libor
  Cílem diplomové práce je návrh aplikace pro analýzu ekvalizérů v modulaci FMT. Pro analýzu je využit model přenosového kanálu s FMT. Přenosová cesta je modelována testovacím vedením, které odpovídá účastnickým přípojkám ...
 • Joint Use of Constant Modulus and Least Squares Criteria in Linearly-Constrained Communication Arrays 

  Djigan, V. I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-12)
  This paper considers the application of the linear constraints and RLS inverse QR decomposition in adaptive arrays based on constant modulus criterion. The computational procedures of adaptive algorithms are presented. ...
 • Lattice RLS for Nonstationary Signal Processing 

  Djigan, V. I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-04)
  The paper presents the modification of lattice RLS adaptive filtering algorithms for the case of nonstationary signal processing. The modification includes the using of sliding window and dynamic regularization in the ...
 • LMS Based Adaptive Channel Estimation for LTE Uplink 

  Masud Rana, Md.; Kim, J.; Cho, W.-K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  In this paper, a variable step size based least mean squares (LMS) channel estimation (CE) algorithm is presented for a single carrier frequency division multiple access(SC-FDMA) system under the umbrella of the long term ...
 • RLS Adaptive Filtering Algorithms Based on Parallel Computations 

  Djigan, V. I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-09)
  The paper presents a family of the sliding window RLS adaptive filtering algorithms with the regularization of adaptive filter correlation matrix. The algorithms are developed in forms, fitted to the implementation by means ...
 • Řízení nelineárních systémů s využitím lokálních aproximačních metod 

  Brablc, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem adaptivního řídícího algortitmu pro konkrétní třídu elektromechanických aktuátorů, založeného na principu dopředného řízení pomocí inverzního dynamického modelu. Adaptibilita řízení spočívá v ...
 • Závislost funkčních výpadků na měřícím systému montážních linek DRV 2. 

  Barták, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na montáž tlakového regulačního ventilu (DRV), který je součástí vstřikovacího systému Common rail vyráběného ve společnosti Bosch Diesel s.r.o.. Cílem této práce je zvážit možnost vlivů procesu ...