Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza a transformace kódů založená na převodnících 

  Pukančík, Marián
  Táto práca sa zaoberá analýzou a transformáciou kódu založenej na prevodníkoch. Práca definuje všetky potrebné teoretické pojmy týkajúce sa konečných a zásobníkových prevodníkov, a následne sa venuje návrhu a implementácii ...
 • Analýza variability intronů 

  Kukačková, Hana
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá genovou expresí, významem a charakteristikou intronů a metodami jejich rozpoznávání. V praktické části se zaměřuje na analýzu intronů zvolených genů a vyhledávání konzervativních ...
 • Diagnostika genomem podmíněných onemocnění za využití mikro a nanočástic 

  Mondeková, Věra
  Bakalářská práce pojednává o možnostech detekce virového genomu prostřednictvím biosenzorů, konkrétně pomocí magnetických částic. Úvodní část je tvořena stručnou charakteristikou virů, jakožto původců genomem podmíněných ...
 • Hardwarová akcelerace algoritmu pro hledání podobnosti dvou DNA řetězců 

  Nosek, Ondřej
  Metody pro zarovnání různých typů bioinformatických sekvencí jsou klíčovou součástí výzkumu v této oblasti. Úlohy jsou časově velmi náročné, a proto má smysl vytvořit hardwarovou platformu pro urychlení těchto výpoětů. ...
 • In-depth Bioiformatic Analyses of Human SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV, and Other Nidovirales Suggest Important Roles of Noncanonical Nucleic Acid Structures in Their Lifecycles 

  Bartas, Martin; Brázda, Václav; Bohálová, Natália; Cantara, Alessio; Volná, Adriana; Stachurová, Tereza; Malachová, Katerina; Brázdová Jagelská, Eva; Porubiaková, Otília; Cerven, Jirí; Pečinka, Petr (Frontiers, 2020-04-03)
  Noncanonical nucleic acid structures play important roles in the regulation of molecular processess. Considering the importance of the ongoing coronavirus crisis, we decided to evaluate genomes of all coronaviruses sequences ...
 • Interpretace dat z biočipů 

  Ludwig, Petr
  Tato práce se zabývá interpretací dat získaných pomocí technologie biočipů. Práce obsahuje také krátký úvod do problematiky genetické informace a jejího významu. Jádrem práce je pak sada skriptů provádějící analýzy nad ...
 • Molekulární signatura jako optimální multi-objektivní funkce s aplikací v predikci v onkogenomice 

  Aligerová, Zuzana
  Náplní této práce je teoretický úvod a následné praktické zpracování tématu Molekulární signatura jako optimální multi-objektivní funkce s aplikací v predikci v onkogenomice. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na téma rakovina, ...
 • Predikce sekundární struktury RNA sekvencí 

  Klímová, Markéta
  Sekundární struktura RNA hraje roli v mnoha biologických procesech. Efektivní predikce této struktury může poskytnout informace pro další zkoumání těchto procesů. V současnosti existuje mnoho dostupných programů pro predikci ...
 • Skákající jazykové modely 

  Ošmera, Lubomír
  Cílem této diplomové práce je návrh a výzkum nových verzí skákajících automatů a gramatik.  Nové verze jsou zaměřeny primárně na aplikace v bioinformatice - DNA computingu. Práce zkoumá jejich vyjadřovací sílu a další ...
 • Techniky pro porovnávání biologických sekvencí 

  Sladký, Roman
  V práci se seznámíme se výstavbou a funkcí základních biologických jednotek DNA, RNA a proteinů. Data, která poskytují, se uchovávají v biologických databázích, které jsou celosvětově propojeny pro lepší komunikaci a ...
 • Techniky pro získávání dat v genomice 

  Jaša, Petr
  Tato práce si v první řadě klade za cíl představit některé běžné techniky pro získávání dat v genomice a v další řadě naimplementovat vlastní algoritmus vycházející z originální verze algoritmu BLAST jako zástupce zmíněných ...
 • Vyhledávání genů - webová aplikace 

  Stiborová, Lucie
  Cílem bakalářské práce je vytvořit uživatelské rozhraní a naimplementovat samotnou webovou aplikaci se zaměřením na vyhledávání genů. Jedná se o výukovou aplikaci, kdy každý uživatel má možnost zadání vlastní sekvence ...
 • Vyhledávání homologních genů pomocí metod zpracování signálů 

  Kamar, Yana
  Práce obsahuje teoretický úvod do molekulární biologie a genetiky na potřebné úrovní, včetně popisu stavby DNA a homologních genů. Jsou popsané pevné a fyzikálně- chemické typy mapování nukleotidů, metody zpracování ...