Now showing items 1-4 of 4

 • Fundamentální analýza vybrané akcie 

  Pestr, Jiří
  Diplomová práce se věnuje fundamentální analýze společnosti ČEZ a snaží se zhodnotit, zda je vhodné za daných okolností do společnosti investovat či nikoli. Pro stanovení vnitřní hodnoty akcie jsou v této práci použity ...
 • Tvorba investičního portfolia 

  Horňák, Karel
  V této bakalářské práci se budu zabývat tvorbou investičních portfolií a budou zde také uvedeny jejich návrhy. Při tvorbě budu vycházet z ekonomických výsledků emitentů. V teoretické části budou popsány metody, které k ...
 • Tvorba investičního portfolia 

  Horňák, Karel
  V této diplomové práci se budu zabývat tvorbou investičních portfolií a uvedu zde také jejich návrhy. Při sestavování portfolií budu vycházet z ekonomických výsledků emitentů. V teoretické části budou popsány metody, které ...
 • Využití Ekonomické přidané hodnoty a vliv jejího využívání na finanční výkonnost podniků v ČR 

  Knápková, Adriana; Homolka, Lubor; Pavelková, Drahomíra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-06)
  Purpose of the article: This article aims to analyze the utilization of Economic Value Added (EVA) and the effect of its use on the financial performance of companies in the Czech Republic. Methodology/methods: An extensive ...