Now showing items 1-7 of 7

 • Automatické rozpoznání gest lidské ruky 

  Olejár, Adam
  Táto bakalárska práca je zameraná na realizáciú aplikácie detekujúcu ruku vo videu z webkamery. V prvej časti sú popísané možnosti vhodného predspracovania obrazu a popísané detektory objektov založené na rôznych metódach. ...
 • Bezkontaktní detekce fyziologických parametrů z obrazových sekvencí 

  Bršlicová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá studií bezkontaktních a neinvazivních metod pro odhad tepové a dechové frekvence. Bezkontaktní měření spočívá ve snímání osob běžnou videokamerou a ze získaných sad obrazových sekvencí jsou vhodnými ...
 • Bezkontaktní měření tepové frekvence z obličeje 

  Chmelíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá studií bezkontaktní a neinvazivní metody pro odhad tepové frekvence z barevných změn obličeje. Bezkontaktní měření je založeno na snímání osob videokamerou a ze získaných obrazových sekvencí jsou ...
 • Detekce pohybu v obraze z kamery 

  Polanský, Petr
  Cílem této práce je zhodnotit účinnost detekce pohybu pomocí Gaussova rozdělení pravděpodobnosti. Algoritmus při detekci pohybu vytvoří krátké video zachycující pohyb a vhodně jej vizualizuje. Vizualizace je provedena ...
 • Komplexní marketingová strategie v online prostředí 

  Novák, Michal
  Práce má za cíl poskytnout základní přehled marketingových koncepcí a nástrojů využitelných pro prostředí Internetu, zmapovat aktuální trendy v online prostředí a aplikovat je na konkrétní řešení komplexní marketingové ...
 • Pokročilé možnosti zabezpečení medicínských obrazových dat 

  Roček, Aleš
  Zdravotnická zařízení začala využívat výhody digitálního ukládání medicínských obrazových dat jako jsou dostupnost, jednoduché sdílení, vysoké rozlišení atd. Digitální podoba zdravotních záznamu však přináší kromě výše ...
 • Strategie vstupu produktu "A" na Český a Slovenský trh 

  Kolek, Martin
  Cílem této práce je vypracovat strategii vstupu produktu "A" farmaceutické společnosti "F" na český a slovenský trh. V této práci je tato strategie analyzována a hodnocena pomocí metody NPV (Net Present Value) a dalších ...