Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace vestavného systému řízení mobilního robotu Bender II 

    Meindl, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vestavěného řídicího systému pro čtyřkolový mobilní robot Bender II. V první části se zabývá rozborem použitelných platforem pro vestavěný řídicí systém a kinematikou čtyřkolového ...
  • Ovládání aplikace gesty rukou a prstů uživatele 

    Břenek, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou prvku uživatelského rozhraní, který slouží k ovládání aplikace za pomoci gesta tvořeného rukou a prsty uživatele. V textu jsou rozebrány základy počítačového vidění a principy ...