Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh knihovny pro plánování trajektorie robotu 

    Novotný, Michal
    Tato práce se zabývá analýzou problematiky plánování trajektorie ve známé mapě pomocí RRT algoritmu. Teoretická část popisuje základní pojmy a navigaci mobilního robotu. Do navigace patří lokalizace, mapování a plánování ...