Now showing items 1-20 of 33

 • Bateriově napájený koncentrátor dat s mikrokontrolérem 

  Andrýs, Jiří
  V návrhu jsou uvedeny postupy pro omezení energetické spotřeby bateriových zařízení. Je implementováno sofwarové SPI pro MMC kartu a souborový systém FAT16 bez rozšíření VFAT (Virtual File Allocation Table) – LFN (Long ...
 • Bezpečné propojení počítačů 

  Bednář, Jaroslav
  Práce se zabývá návrhem a implementací linky RS-485 pro propojení dvou výukových platforem FITkit. Práce přibližuje vlastnosti a možnosti využití této linky, její alternativy použití s FITkitem a popis aplikace, která je ...
 • Centrální stanice chytré domácnosti - SmartFlat 

  Chudík, Vladimír
  Táto diplomová práca obsahuje popis a riešenie systému na ovládanie chytrej domácnosti SmartFlat. V prvej časti práce sa nachádza rozbor problematiky, uvedenie najčastejšich prevedení centrálnych jednotiek a niektorých ...
 • Digitální hlasová komunikační síť se signalizací stavu 

  Pobiecky, Michal
  Táto diplomová práca sa sústreďuje na analýzu mikrokontroléra, audio kodeku a zberníc použiteľných pri návrhu hlasovej časti komunikačného zariadenia medzi kabínou výťahu a centrálnou časťou. Detailne sú pojednané zbernice ...
 • Inteligentní domácnost s využitím Raspberry Pi 

  Lokajíček, Lukáš
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem systému pro inteligentní domácnost, který využívá výhod jednodeskového počítače Raspberry Pi. V teoretické části je provedena rešerše v oblasti inteligentních do-mů, která ...
 • Inteligentní komponenty chytré domácnosti - SmartFlat 

  Chytil, Jiří
  Tématem práce je konstrukce periferních jednotek systému inteligentní domácnosti SmartFlat a návrh komunikačního rozhraní tohoto systému. Navrhovanými jednotkami jsou jednotka pro měření vzdušné vlhkosti a teploty, jednotka ...
 • Jednoduchá vzdálená signalizace PLC systémů 

  Kacálek, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh a zhotovení hardwarového a softwarového zařízení sloužícího pro demonstraci komunikace s PLC systémy. Dále pak práce shrnuje možnosti této komunikace a částečně implementuje protokol ...
 • Klimatizační jednotka do optické hlavice 

  Janošík, Tomáš
  Táto práca sa venuje návrhu obvodového zapojenia a konštrukcie klimatizačnej jednotky, určenej na reguláciu teploty a vlhkosti v optickej hlavici. Jednotka je doplnená o funkcie zvyšujúce jej spoľahlivosť, ako kontrola ...
 • Komunikační systém standardu Wireless M-Bus 

  Baštán, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem bezdrátového komunikačního systému využívajícího standardu Wireless M-Bus, který pracuje v pásmu 169 MHz. Tento systém má sloužit pro sběr dat z měřičů, které nejsou vybaveny rádiem a disponují ...
 • Laboratorní přípravek pro výuku a demonstraci sběrnic 

  Mutina, Petr
  Tato bakalářská práce si klade za cíl návrh a realizaci laboratorního přípravku vhodného pro výuku a demonstraci jednoduchých sběrnic (jmenovitě UART, RS-485, I2C, SPI, 1-Wire, CAN, proudová smyčka a IČ přenos). I když ...
 • Laboratorní úlohy využívající průmyslový senzorový systém ADAM 

  Bocek, Jan
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s průmyslovým senzorovým systémem, realizovaným na měřicím panelu. Je zapotřebí pochopit jeho komunikaci, funkce jednotlivých modulů a navrhnout 2 laboratorní úlohy. Realizovaný ...
 • Měření veličin ve stavebních konstrukcích 

  Flagar, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem hardwarové a softwarové části decentralizovaného systému pro sběr dat z velkého množství senzorů. Zamýšlenou aplikací práce je měření veličin ve stavebních konstrukcích. Navržený systém je ...
 • Měření veličin ve stavebních konstrukcích 

  Vladař, Martin
  Diplomová práce se zabývá měřením fyzikálních veličin ve stavebnictví za použití decentralizovaného systému pro sběr naměřených dat. Systém tvoří Raspberry Pi jako řídící člen systému. K němu jsou na třech větvích připojeny ...
 • Modul analogových vstupů s rozhraním Modbus 

  Stehno, Tomáš
  Tato práce obsahuje teoretické materiály nutné pro praktickou realizaci a vlastní návrh Modulu analogových vstupů s rozhraním Modbus. Teoretická část popisuje protokol Modbus, tvar přenášených zpráv a implementace na různé ...
 • Modul digitálních vstupů s rozhraním Modbus 

  Nožka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá základní specifikací protokolu Modbus a jeho využitím pro komunikaci mezi modulem vzdálených digitálních vstupů a zařízením, které využívá informace získané ze vzdálených vstupů. V bakalářské ...
 • Monitor PSV a vysokofrekvenčního výkonu 

  Gajdušek, Miroslav
  V této práci je proveden rozbor metod průchozích měřících systému pro měření poměru stojatých vln a vysokofrekvenčního výkonu. Reflektometr, zařízení měřící poměr stojatých vln pracuje v rozsahu frekvencí VKV (145 MHz, 443 ...
 • Monitorovací program pro záznam provozu na sběrnici RS485 

  Zukal, Marek
  Cílem této práce bylo vyřešit záznam a zobrazení dat z řídící sběrnice světelného signalizačního zařízení. Pro záznam dat byl vytvořen program určený k provozu na vestavěném PC. Pro zobrazení signálního obrazu ze zaznamenaných ...
 • Návrh a realizace modulů pro ověřování funkčnosti HW periferií mobilního robotu. 

  Mašek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací diagnostických modulů pro odhalení vadné periferie v mobilním robotu. Jeden z testovacích modulů je určen pro diagnostiku ultrazvukových sonarů. Druhý simuluje chování ...
 • Návrh humanoidního robota pro soutěž RoboCup 

  Zajíc, Jiří
  Práce pojednává o výběru a přípravě robota na soutěž RoboCup Humaoid League. Jako základ pro stavbu je použita stavebnice Bioloid od výrobce Robotis. Stavebnice je rozšířena o novou řídící jednotku Roboard-100, snímače ...
 • Návrh pozičního systému 

  Balogh, Jaroslav
  Účelem této diplomové práce je nastudovat možnosti, navrhnout a realizovat 2D poziční systém řízený pomocí PC přes USB. Na bázi obvodů ATmega16 a FT232R bylo navrženo a sestaveno zapojení a byl vytvořen program pro ovládání ...