Now showing items 1-20 of 31

 • Bateriově napájený analogový datalogger 

  Rezek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku napájení baterií, měření analogových fyzikálních veličin pomocí mikrokontroléru a záznamem dat na paměťovou SD kartu. Bibliografická citace mé práce: REZEK, P. Bateriově napájený ...
 • Bootloader for Sci-Trace 

  Novák, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper analyze a design of bootloader for microcontrollers AVR and made proposal for implementation to the device Sci-Trace. Create design circuit for patch board and control board and implementation into the rack system.
 • Časomíra pro požární sport využívající bezdratové technologie 

  Šostý, Radim
  Práce se zabývá návrhem a implementací flexibilního modulárního systému elektronické časomíry pro požární sport. Jednou z předností systému je možnost použití bezdrátové komunikace se senzory a zobrazovacími prvky. Vyvinutý ...
 • Decentralizovaný systém řízení vytápění budov 

  Kopeček, Petr
  Předmětem této diplomové práce je návrh systému regulujícího vytápění budov. Cílem bylo vytvořit univerzální systém, který může být přizpůsoben konkrétním požadavkům při současné minimalizaci nákladů. Byly navrženy hardwarové ...
 • Elektronický měřič teploty a vlhkosti 

  Lapáček, Petr
  Diplomová práce pojednává o problematice návrhu měřící stanice pro měření teploty a vlhkosti. V první části se zabývá teoretickým základem týkajícím se základními senzory pro měření teploty a vlhkosti. Dále se pak zabývá ...
 • Grafická zobrazovací jednotka 

  Dvořák, Roman
  Práce se dá rozdělit na tři části. V první části moji práce byl proveden průzkum trhu a následná příprava konceptu Grafické zobrazovací jednotky použitelné v průmyslovém prostředí. Na tomto základě práce pokračovala v ...
 • Komplexní osvětlovací systém 

  Šipr, Jan
  Tato práce se zabývá teoretickými základními principy osvětlování a jejich regulace. Na základě teoretických poznatků bylo úkolem navrhnout osvětlovací systém šitý přímo na míru. Dále jsou zde popsány komunikační protokoly ...
 • Laboratorní výukový systém s mikrokontrolérem 

  Zach, Roman
  Tato práce prezentuje návrh a konstrukci laboratorního výukového systému s mikrokontrolérem. Hardwarová část popisuje zapojení jednotlivých bloků laboratorního výukového systému s mikrokontrolérem. Softwarová část popisuje ...
 • The Lighting system for auditorium 

  Novák, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper sums up the implementation of a cost effective lighting system, which cannot be realized directly using DMX512 due to its limited performance. The implementation consists of the network topology and the end ...
 • Mikroprocesorový modul řízení SS motoru se zpětnou vazbou 

  Dundáček, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou řízení SS motorů. Hlavním cílem byl návrh a realizace modulu pro řízení SS motoru se zabudovanou zpětnou vazbou. První část práce se zabývá metodami řízení SS motorů a hardwarovým návrhem ...
 • Modul reléových výstupů elektronického tachografu 

  Feilhauer, Petr
  Tato bakalářská práce obsahuje podrobný popis funkce a zapojení stávajícího Elektronického rychloměru RE1xx firmy UniControls – Tramex. Pro porovnání, je zde rovněž uveden popis konkurenčních výrobků v této oblasti. Součástí ...
 • Multi-master komunikace na dlouhých vzdálenostech 

  Hedvíček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem používaných sériových sběrnic a porovnáním jejich vlastností, zejména pak pro použití na středních vzdálenostech. Dále pak uvažuje možnost rozšíření sběrnice I2C o speciální ...
 • Návrh rozšíření senzorického a řídicího modulu mobilních robotů Brontes 

  Husar, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o navržení rozšíření senzorického a řídicího modulu mobilních robotů Brontes. K tomuto účelu byla vytvořena deska plošného spoje MX05, která svým připojením na řídicí desku LTR001.2 rozšiřuje ...
 • Návrh systému řízení inteligentního domu 

  Kutílek, Pavel
  Práce se zabývá návrhem komplexního systému řízení inteligentního domu s využitím průmyslových sběrnic a řízení pomocí dotykového TFT panelu.
 • Osvětlovací systém pro auditorium 

  Novák, Marek
  V této bakalářské práci je uveden návrh a realizace osvětlovacího systému, který svou specifikací překonává možnosti široce rozšířeného protokolu DMX512/RS485. Dále jsou zde popsány omezení tohoto protokolu a také protokolů ...
 • Ovládání polohovacího zařízení pro akustická měření 

  Pytela, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením problematiky dálkově řízeného polohovacího zařízení, využívajícího krokové motory ILS1R573PB1A0 pohánějící lineární osy Berger Lahr PAS41BR. Krokové motory jsou vybaveny rozhraním ...
 • Průmyslový stavový indikátor 

  Růžička, Zdenek
  Diplomová práce se zabývá průmyslovými zobrazovacími systémy, indikátory a jejich návrhem. Tyto systémy se používají všude tam, kde je nutné zprostředkovávat uživateli předávání informací. Vlastní návrh indikátoru je velmi ...
 • Převodník rozhraní Modbus TCP 

  Krotký, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout a vyvinout převodník z Ethernetového rozhraní na rozhraní sériové linky. Jsou zde stručně popsány komunikační protokoly, které se využívají na straně Ethernetu, ale i na straně sériové linky. ...
 • Přístupový terminál se čtečkou RFID 

  Vařečka, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem praktické realizace přístupového terminálu se čtečkou RFID. V této práci je nejprve rozebrána problematika RFID identifikace a její využití. Dále je uvedeno, které obvody jsou vybrány ...
 • Regulátor horkých vtoků pro vstřikovací formy plastu 

  Chrenka, Eduard
  Diplomová práce se zabývá realizací regulátoru horkých vtoků pro vstřikovací formy plastu s maximálním počtem regulovaných zón 56. V první části jsou popsané existující řešení dané problematiky. V další části jsou popsány ...