Now showing items 1-20 of 21

 • Distribuce místně závislých informací v mobilních aplikacích 

  Bátrla, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá získáváním multimediálních dat ze serveru v závislosti na poloze mobilního telefonu a vyfotografovaného dvojrozměrného grafického kódu. V práci jsou popsány platformy mobilních zařízení, ...
 • Informační systém kulturních a hudebních akcí Brno Plus 

  Škrha, Jakub
  Tato práce se zabývá podstatnými kroky pro reálné vytvoření informačního systému pro redakci občanského sdružení Brno Plus, pro prezentaci článků, video reportáží, foto galerií a kulturních akcí brněnských kulturních ...
 • Informační systém pro správu multikin 

  Šušlík, Martin
  Obsahem této práce je analýza, návrh a implementace informačního systému sloužícího ke správě multikin. Systém musí obsahovat aplikaci pro On-line rezervaci vstupenek. Součástí systému je také správa pokladních terminálů ...
 • Inteligentní RSS čtečka 

  Sečka, Martin
  RSS čtečka je aplikace sloužící k shromažďování a zobrazení syndikovaného webového obsahu. Tato práce se zabývá návrhem a implementací takovéto aplikace. Mimo to práce stručně popisuje formáty RSS a ATOM, které slouží jako ...
 • Inteligentní RSS čtečka 

  Žouželka, Martin
  Práce je zaměřená především na problematiku týkající se technologií pro publikaci a odběr webového obsahu jako jsou například RSS nebo Atom. Hlavním cílem bylo vytvoření aplikace využívající těchto služeb, tedy programu s ...
 • Klasifikace zveřejněného obsahu 

  Matušov, Izidor
  Tato práce pojednává o klasifikaci zveřejněného obsahu jako o způsobu jeho organizace. Klasifikace využívá algoritmy pro zpracování přirozeného jazyka, speciálně pro angličtinu. Hlavním přínosem práce je aplikace algoritmu ...
 • Lokalizace počítačových zařízení ve Wifi sítích 

  Szabó, Peter
  Tato práce se zabývá problematikou lokalizace počítačových zařízení v bezdrátových sítích. Čerpá z existujících řešení, které dále rozšiřuje, předkládá návrh a popisuje následnou implementaci prototypu lokalizačního systému ...
 • Měření vzdálenosti mezi uzly v bezdrátových sítích 

  Zikmund, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti měření vzdálenosti mezi uzly v bezdrátových senzorových sítích. Jsou zde popsány jednotlivé metody, porovnány jejich výhody a nevýhody a možnosti použití v reálném světě. ...
 • Nativní rozhraní pro Google Reader 

  Popela, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce byl návrh a vývoj nativního rozhraní, které by umožňovalo odebírání syndikovaných zdrojů a položek ze služby Google Reader. Aplikace byla implementována za použití frameworku Qt a funguje na ...
 • Nástroje a technologie pro vytváření mobilních aplikací 

  Čtvrtníček, Dušan
  Tato bakalářská práce popisuje a porovnává možnosti vývoje mobilních aplikací pro různé mobilní operační systémy (Android, Windows Phone atd.). Práce také popisuje dostupné nástroje k tvorbě mobilních aplikací. Na základě ...
 • Node Density Estimation in VANETs Using Received Signal Power 

  Khomami, G.; Veeraraghava, P.; Fontan, F. P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  Accurately estimating node density in Vehicular Ad hoc Networks, VANETs, is a challenging and crucial task. Various approaches exist, yet none takes advantage of physical layer parameters in a distributed fashion. This ...
 • Osobní startovací stránka 

  Kadletz, Lukáš
  Tato práce řeší návrh a realizaci webové aplikace s názvem Osobní startovací stránka. Aplikace umožňuje vytvoření domovské stránky s odkazy a RSS zdroji řazenými do kategorií. Práce klade důraz na responzivní design, ...
 • Pokročilá RSS čtečka pro Android OS 

  Řehulka, Marek
  Tato práce se zabývá vývojem pokročilé RSS čtečky pro mobilní platformu Android. Součástí práce je návrh, implementace a testování čtečky. Práce také popisuje problematiku vývoje aplikací pro mobilní zařízení se systémem ...
 • RSS čtečka pro iOS 

  Bogdanchikov, Iaroslav
  Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém iOS pro snadné sledování, prohlížení a uložení/archivaci zpráv ze zpravodajských serveru a blogů, čerpaných ze zdrojů ve formátu RSS. Aplikace je implementována ...
 • Skutečně off-line čtení RSS 

  Dresto, Erik
  Práce se zabývá problematikou čtení RSS článků bez internetového připojení. Cílem bylo získat informace z oblasti čtení RSS článků, seznámit se s formátem RSS, poznat jeho strukturu a historii. Dále s dostupnými RSS čtečkami, ...
 • Sledování a analýza změn webových stránek 

  Blaheta, David
  Obsahem diplomové práce je řešení problematiky sledování a analýzy změn na webových stránkách. Práce nabízí přehled nástrojů a aplikací, které se dnes pro sledování používají a zabývá se jejich funkčností a implementací. ...
 • Srovnání metod pro lokalizaci uvnitř budov 

  Povolný, Ondřej
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá tématikou lokalizace osob či objektů pomocí IoT technologií ZigBee a LoRa™. Jsou zde probrány možnosti metod lokalizace, parametry užívaných technologií a seznámení se s ...
 • Webová aplikace nákupního centra 

  Kitaš, Petr
  V práci nejprve nastíníme požadavky na systém než se v dalších kapitolách věnujeme návrhu a implementaci databáze, popsání struktury, implementace a tvorby uživatelského rozhraní pro jednotlivé části aplikace. Nakonec ...
 • Webová aplikace pro prohledávání zmínek o produktech z internetových portálů 

  Ledniczky, Péter
  Cieľom tohto projektu je vytvorenie programu, ktorý bude automaticky zbierať dostupný textový obsah z internetu a následne v ňom vyhľadá vopred zadané kľúčové slová. Na základe ich výskytu vykoná analýzu náladového indexu ...
 • Webová aplikace pro sledování a notifikaci změn webových dokumentů 

  Vondrouš, Jan
  Tato práce prezentuje a popisuje problematiku analýzy a následné notifikace změn na webových stránkách a kanálech. Cílem je vytvoření webové aplikace, která bude schopna změny na webových stránkách sledovat, a současně na ...