Now showing items 1-16 of 16

 • Adaptive Distance Estimation Based on RSSI in 802.15.4 Network 

  Botta, M.; Simek, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-12)
  This paper deals with the distance estimation issue in 802.15.4 wireless sensor networks. On a basis of signal strength of received frames a distance between two sensor nodes using the log-normal shadowing radio propagation ...
 • Analýza bezdrátového prostředí pomocí Ekahau a možnosti spolupráce s dalšími systémy 

  Tinka, Zdeněk
  Práce se dělí do dvou částí. Nejprve se zabývá měřením a analýzou bezdrátového prostředí. Obsahuje seznámení s analyzátorem Ekahau Site Survey, dále implementaci map a následné proměřování kvality sítí. Na závěr obsahuje ...
 • Experimental Verification Of Long-Range Wide Area Network 

  Pospíšil, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article deals with testing of LoRaWAN technology. It was tested signal strength (RSSI), signal to noise ratio (SNR) and data loss between two villages. There are shown values of measurement at different altitudes and ...
 • Localization System 

  Chlad, Miloslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The intent of this paper is to look for the best solution of finding lost items of everyday use. Described solution is based on GPS for outdoor and Bluetooth Low Energy for indoor localization. User of this system will be ...
 • Lokalizace pro bezdrátové sítě malého dosahu 

  Polok, Zbyszek
  Tato práce se zabývá problematikou lokalizace v bezdrátové senzorové síti. Pomocí modulů Zigbit 900 s čipem pro bezdrátovou komunikaci AT86RF212 je měřena síla signálu v prostorách VUT v Brně. Naměřené hodnoty jsou zpracovány ...
 • Lokalizace Wi-Fi zařízení 

  Košarišťan, Ľubomír
  Cílem této bakalářské práce bylo navržení způsobu lokalizace a jeho implementace. V teoretické části práce je nejdříve popsaná technologie Wi-Fi a následně jsou popsané různé metody lokalizace pomocí technologie Wi-Fi. S ...
 • Lokalizace zařízení v bezdrátovém systému na základě úrovně přijímaného signálu 

  Popovec, Juraj
  Táto práca popisuje spracovanie parametru RSSI a jeho následné použitie k výpočtu vzdialenosti bezdrôtového uzlu. Taktiež sa zaoberá analýzou rádiového modelu prostre- dia a kalibráciou jednotlivých veličín potrebných pre ...
 • Lokalizační systém 

  Chlad, Miloslav
  Záměrem diplomové práce je najít nejlepší řešení k nalezení ztracených drobností. Popsané řešení je založeno na technologii GPS pro lokalizaci vně budov a Bluetooth Low Energy pro vnitřní prostory. Uživatel navrženého ...
 • Mobilní zařízení navigované inteligentní sítí 

  Barna, Andrej
  Práca sa zaoberá problematikou navigovania v budovách za využitia bezdrôtových senzorových sietí. Pri riešení sa aplikujú znalosti z multiagentných inteligentných systémov. Pre beh agentov v senzorových uzloch sa využíva ...
 • Model bezdrátové senzorové sítě realizovaný v nástroji J-Sim 

  Vrzal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou bezdrátových senzorových sítí a jejich komunikačními protokoly. Je postupně vysvětleno, z čeho je síť složena, na jakých standardech je postavena a v jakých odvětvích se nejčastěji ...
 • Návrh a realizace systému pro odposlech zpráv a měření intenzity signálu radiového modulu 

  Fürich, Adam
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat systém pro odposlech obsahu zpráv a měření intenzity signálu (RSSI) daného rádiového modulu (TR-72DA). Byla provedena volba jednotlivých komponent, vzájemných komunikačních ...
 • Optimalizace odhadu vzdálenosti v bezdrátové ad-hoc síti 

  Botta, Miroslav
  Práca sa zaoberá spracovávaním prijímanej výkonovej úrovne rádiového signálu štandardu IEEE 802.15.4 komunikujúceho v ISM pásme 2,4GHz. Signál je spracovávaný pomocou troch aproximačných metód. Testuje sa ich efektivita ...
 • Srovnání metod pro lokalizaci uvnitř budov 

  Povolný, Ondřej
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá tématikou lokalizace osob či objektů pomocí IoT technologií ZigBee a LoRa™. Jsou zde probrány možnosti metod lokalizace, parametry užívaných technologií a seznámení se s ...
 • Určování polohy zařízení v bezdrátovém systému 

  František, Milan
  Práce se zaměřuje na lokalizaci v bezdrátových sítích a lokalizaci pomocí inerciální měřící jednotky. Je zde uveden teoretický rozbor využívaných lokalizačních technik. V práci je popsán postup vytvoření aplikace pro sběr ...
 • Určování pozice senzorového uzlu mobilním systémem 

  Hyrák, Jakub
  Cílem této diplomové práce je nastudovat problematiku bezdrátových senzorových sítí. Popsat prvky senzorové sítě a probrat, jak jednotlivé senzorové uzly mezi sebou komunikují. Zjistit, jak by bylo možné určit pozici ...
 • Výzkum systému GPS pro lokalizaci bezdrátových senzorových uzlů 

  Juračka, Jan
  Tématem diplomové práce je výzkum a možnosti využití GPS systému pro lokalizaci v bezdrátových senzorových sítích. Práce se zabývá otázkou přesnosti a energetickou náročností GPS lokalizace. Práce také řeší určování polohy ...