Now showing items 1-20 of 22

 • Bateriově napájený koncentrátor dat s mikrokontrolérem 

  Andrýs, Jiří
  V návrhu jsou uvedeny postupy pro omezení energetické spotřeby bateriových zařízení. Je implementováno sofwarové SPI pro MMC kartu a souborový systém FAT16 bez rozšíření VFAT (Virtual File Allocation Table) – LFN (Long ...
 • Bluetooth keš 

  Franek, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem bluetooth cache pro hru geocaching. Stručně popisuje, co je to geocaching a popisuje bluetooth cache. Dále popisuje výběr hardware pro realizaci, návrh schématu zapojení i plošného spoje. Pomocí ...
 • Cyklopočítač s měřičem frekvence 

  Netáhlo, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací cyklopočítače s měřičem frekvence šlapání. Zařízení měří rychlost, frekvenci šlapání, tepovou frekvenci, ujetou vzdálenost a také aktuální čas a datum. Naměřené hodnoty se ...
 • Datový záznamník s akcelerometrem 

  Vychodil, Josef
  Práce se zabývá návrhem a realizací zařízení zaznamenávající nadlimitní otřesy pomocí elektronického akcelerometru. Hlavním cílem je nízká spotřeba a s tím související dlouhá výdrž na baterie.
 • Digitální podružné hodiny 

  Hortvík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace elektroniky pro řízení digitálních podružných hodin. Úvodní část práce je zaměřena na seznámení se s problematikou použití podružných hodin. Následně se práce zabývá návrhem ...
 • Knihovny pro MSP430G2 mikrokontrolery 

  Štěpánek, Adam
  Práce se zabývá návrhem knihoven pro mikrokontrolery MSP430G2 ovládajících interní periferie mikrokontroleru a externí součástky. Mezi interní periferie se řadí sběrnice pro sériovou komunikaci a A/D převodník, pomocí nichž ...
 • Laboratorní výukový systém s mikrokontrolérem 

  Zach, Roman
  Tato práce prezentuje návrh a konstrukci laboratorního výukového systému s mikrokontrolérem. Hardwarová část popisuje zapojení jednotlivých bloků laboratorního výukového systému s mikrokontrolérem. Softwarová část popisuje ...
 • Logger impulzů z Wattmetru 

  Severa, Pavel
  Většina elektronických wattmetrů obsahuje výstup pro zpracovávání informací o spotřebě pro další zařízení. Cílem této semestrální práce je vytvořit vhodné zařízení ke čtení výstupu z wattmetru, ukládat tyto informace na ...
 • Nastavitelný časový spínač pro třífázový motor 

  Motyčka, Lukáš
  Práce popisuje několik možných řešení nastavitelného časového spínače, jako jsou monostabilní klopné obvody (MKO), asynchronní a synchronní čítače a mikrokontroléry. Dále se zabývá problematikou spínání třífázových ...
 • Palubní multifunkční jednotka pro motocykly 

  Netáhlo, Tomáš
  Diplomová práce popisuje návrh a realizací palubní multifunkční jednotky pro motocykly. Úkolem zařízení je měření rychlosti, otáček motoru, teploty okolí, teploty motoru, teploty v sání, včetně příslušné signalizace přepětí ...
 • Programovatelný časový spínač konfigurovatelný přes USB 

  Dresler, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem desky plošných spojů a naprogramováním mikrokontroleru AVR, který komunikuje s číslicovým teploměrem Dallas, dále s fotorezistorem a obvodem RTC. Pomocí čidel a relé umožňuje spínání různých ...
 • Přístupový systém podporující více způsobů identifikace 

  Havlíček, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací řídicí jednotky přístupového systému s podporou více způsobů identifikace. Navržený systém podporuje jako způsoby identifikace přístupové karty MIFARE a detekci zařízení s Bluetooth ...
 • Realizace mobilního měřiče analogových veličin s pamětí 

  Sabol, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá převodem analogových veličin do digitální podoby a jejímu zpracování. Naměřená data se ukládají do paměti s informací o čase měření a následně jsou připravené ke zpracování v PC. Zařízení ...
 • Rozšiřující deska pro RaspberryPi 

  Divácký, Tadeáš
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací rozšiřující desky pro RaspberryPi. Na začátku jsou vypsány všechny integrované obvody, které byly pro tuto práci vybrány. Dále je v zde popsána napájecí část, sloužící ...
 • Rozšíření analýzy rizik v systému RTC 

  Filičko, Dávid
  Táto práca pojednáva o rizikách, čo riziko predstavuje a aké sú metódy analýzy rizík so zameraním na metódy HAZOP, FMEA, ETA, FTA. K záveru práce je popísaný systém RTC s návrhom  a implementáciou rozšírenia pre tento systém.
 • Stanice pro logování teploty a vlhkosti 

  Vilímek, Tomáš
  Bakalářská práce s názvem „Stanice pro logování teploty a vlhkosti“ je zaměřená na návrh zařízení, které bude schopno měřit, uchovávat a zobrazovat data o teplotě a vlhkosti z připojených senzorů. V teoretické části jsou ...
 • Systém FLATcon – CCD detekce stavu patních měřičů s RF komunikací 

  Lancz, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom konceptu batériovo napájaného miniatúrneho mikrokontrolérového systému pre CCD detekciu pätných meračov. Návrh konceptu FLATcon systému obsahuje nevyhnutné vstupy a výstupy pre komunikáciu ...
 • Systém pro monitorování spotřeby vozidel 

  Lazárek, Zbyněk
  Cílem této práce je vytvořit systém, který dokáže detekovat krádeže pohonných hmot z vozidel.Systém se sestává z hardwarového zařízení umístěného ve sledovaných vozidlech a informačníhosystému, díky kterému je možné zjistit, ...
 • Systém pro udržování vhodných podmínek pro růst domácích rostin 

  Baťa, Lukáš
  Tato práce řeší a popisuje teoretické principy a použití snímačů fyzikálních veličin. Na základě naprogramovaných postupů jsou ovládány akční členy žaluzií a zavlažovacího systému. Jsou tak udržovány optimální podmínky pro ...
 • Vestavěný systém pro evidenci spotřeby vody 

  Hajdík, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou evidencie stavu bezdrôtových vodomerov. Cieľom je návrh a implementácia funkčného prototypu vstavaného systému na báze Wi-Fi modulu ESP8266, ktorý je schopný evidovať množstvo ...