Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza rentgenových difraktogramů organických krystalických látek 

  Stejkora, Jakub
  Deriváty diketopyrrolopyrrolu jsou barevné pigmenty potencionálně využitelné v oblasti organických polovodičových struktur. Jejich elektronické vlastnosti jako vodivost, fotovodivost a elektroluminescence souvisí s jejich ...
 • Charakterizace vlastností elektrodových materiálů a elektrod pro elektrochemické zdroje proudu pomocí rentgenové difrakční spektroskopie 

  Klvač, Ondřej
  Práce popisuje možnosti zkoumání elektrod akumulátorů pomocí rentgenové difrakční spektroskopie. Zprvu je věnována pozornost výpočtu teoretického difraktogramu. Jsou rozebrány možnosti in-situ a ex-situ technik a sestavena ...
 • Classification of Jaw Bone Cysts and Necrosis via the Processing of Orthopantomograms 

  Mikulka, J.; Gescheidtova, E.; Kabrda, M.; Perina, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  The authors analyze the design of a method for automatized evaluation of parameters in orthopantomographic images capturing pathological tissues developed in human jaw bones. The main problem affecting the applied medical ...
 • Medicínské centrum 

  Pospíšil, Václav
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby medicínského centra MEDCEN v areálu nemocnice Jihlava, na parcele č. 4374/1. Celková výměra pozemku je 22 706 m2. Budova má tři nadzemní a jedno podzemní užitné podlaží. ...
 • Návrh a testování přípravku pro post-mortem XRD měření elektrod li-ion baterií v inertní atmosféře 

  Klvač, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a výrobou testovacího přípravku pro post-mortem měření elektrod elektrochemických článků pomocí rentgenové difrakční spektroskopie. V teoretické části je popsán difraktograf Rigaku Miniflex 600, pro ...
 • Návrh modulu inteligentní sítě pro 2D sběr radiačních dat 

  Lelek, Martin
  Tato práce pojednává o návrhu a realizaci nezávislého modulu pro měření intenzity a absorbované radiační dávky, pocházející z vysokonapěťových zdrojů rentgenového záření používaných v průmyslu. Práce se v první části ...
 • Nekonvenční zdroje jaderné energie 

  Svoboda, Josef
  V místech, kde není možné využít konvenční výrobu a distribuci elektrické energie, nastupují autonomní energetické zdroje. Většina autonomních objektů využívá energii slunce, větru a dalších obnovitelných zdrojů energie. ...
 • Obrazová dokumentace v nemocničním informačním systému 

  Rášo, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje nemocniční informační systém (NIS) CLINICOM se zaměřením na oddělení radiologie. Rozebírá problematiku přenosu obrazové dokumentace pacientů prostřednictvím sítě Internet a poskytuje návod pro ...
 • Poliklinika Proficlinic 

  Růžička, Věroslav
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace stavební části pro realizaci novostavby soukromé polikliniky Proficlinic v okrajové části města České Budějovice. Jedná se dvoupodlažní, částečně podsklepený, ...
 • Privátní poliklinika ve Velkém Meziříčí 

  Virgl, Jan
  V mé diplomové práci jsem řešil návrh polikliniky ve Velkém Meziříčí, jedná se o čtyřpodlažní částečně podsklepený objekt. Objekt je řešen jako skeletový bezprůvlakový systém. Objekt má přibližný tvar písmene L, má plochou ...
 • Prostorové uspořádání molekul proteinů 

  Novotný, Jan
  Cílem této práce bylo seznámit se s prostorovým uspořádáním molekul proteinů, s jejich získáváním, způsoby zápisu a veličinami sloužícími k jejich popisu. Predikce proteinových struktur je velice důležitá pro zjištění ...
 • Zdravotnické středisko Hlinsko 

  Pilný, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace zdravotnického střediska ve městě Hlinsko. Novostavba se nachází v severní části města v lokalitě určené pro výstavbu veřejné infrastruktury. Jedná ...
 • Zobrazování medicínských dat v reálném čase 

  Lengyel, Kristián
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace na zobrazování medicínských dat v reálném čase. První část projektu je zaměřena na metody získávání medicínských dat v praxi a na možnosti vizualizace rozsáhlých objemových ...
 • Zpracování RTG snímků při výzkumu čelistních onemocnění 

  Kabrda, Miroslav
  Předmětem této diplomové práce je návrh metody pro automatizované vyhodnocení parametrů rentgenových obrazů cystických onemocnění lidských čelistí. Hlavním problémem při lékařské diagnostice je nízká opakovatelnost způsobená ...