Now showing items 1-20 of 20

 • Asymmetric Multiprocessing on the ARM Cortex-A9 

  Riša, Michal
  Asymetrický multiprocessing (AMP) je způsob rozdělování zátěže počítačového systému na heterogenní hardwarové a softwarové prostředí. Tato práce popisuje principy AMP se zaměřením na ARM Cortex--A9 procesor a Altera Cyclone ...
 • Construction And Control Of Multipurpose Milling Machine 

  Michalík, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This project deals with the design of multipurpose milling machine for production of prototype small components made from soft materials and PCBs. Project contains design of mechanical construction, individual parts of ...
 • Firmware pro robotické vozítko 

  Otava, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na vytvoření firmware pro robotické vozítko, založené na architektuře ARM Cortex-M3, který využívá operační systém reálného času. Úvodní část obsahuje informace o dostupných operačních systémech ...
 • Freertos Implementation For HIL Simulation Usingaurix Multicore 

  Kozovský, Matúš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article focuses on the Real-time Operating System (RTOS) implementation for Hardware-in-the-loop (HIL) simulation. Three-core AURIX microcontroller TC277 was chosen for testing. This work describes the distribution ...
 • Implementace ovladače I2S Audio v systému Freescale MQX RTOS 

  Možný, Karel
  Tato práce se zabývá návrhem a vývojem ovladače sběrnice I2S pro operační systém reálného času MQX běžícího na procesoru řady ColdFire V4. Dále je v práci také uvedeno vytvořené zapojení a desky plošných spojů sloužící k ...
 • Implementace pokročilých mechanismů plánování množin RT úloh běžících pod uC/OS-II 

  Čižinský, Vojtěch
  Tato práce se zabývá rozšířením služeb jádra operačního systému uC/OS-II americké společnosti Micrium, Inc. o pokročilé plánovací mechanismy úloh. Kód tohoto OS je otevřený a je dovoleno ho v souladu s licenčním ujednáním ...
 • Implementace RTOS do mikrokontrolérů STM32 s jádrem ARM Cortex-M4F 

  Gothard, Adolf
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem a implementací dvou volně šiřitelných operačních systémů reálného času do výkonného 32-bitového mikrokontroléru s jádrem ARM Cortex-M4F. Nejprve je v krátkosti obecně popsána architektura ...
 • Implementace RTOS do uzlu senzorové sítě 

  Ulianko, Michal
  Bezdrátové senzorické sieťe zväčša používajú `event-driven` operačné systémy. Táto práca diskutuje výhody nevýhody použitia RTOS v bezdrátových senzorických sieťach. Najvhodnejší RTOS je vybratý a sú podniknuté všetky kroky ...
 • Malý CNC stroj 

  Moštěk, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou tříosého CNC stroje primárně určeného k vrtání DPS a výrobu předních panelů pro různá elektronická zařízení. Všechny tři osy jsou poháněny krokovými motory NEMA 23 připojenými ...
 • Měření teploty uvnitř PC 

  Rataj, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá měřením teploty v osobním počítači. Cílem je navrhnout přenosný přístroj umožňující měřit teploty na více místech zároveň, naměřené hodnoty zobrazovat a ukládat do paměti. V úvodní části je ...
 • Moderní způsoby programování mikrokontroléru 

  Medla, Eduard
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními způsoby programování mikrokontrolerů. Jsou zde rozebrány některé programovací jazyky, programovací prostředí a grafické editory. U každého způsobu programování jsou uvedeny jejich ...
 • Porovnání RT vlastností 8-bitových a 32-bitových implementací jádra uC/OS-II 

  Šubr, Jiří
  Tato práce se zabývá testováním vlastností systému $\mu$C/OS-II na odlišných architekturách mikrokontolérů. Popisuje jádro uC/OS-II a možnosti jeho testování různými sadami testů. Vybrané testy jsou implementovány a jsou ...
 • Porovnání vlastností a výkonnosti jader uC/OS-II a uC/OS-III 

  Lorenc, Ján
  Tato diplomová práce se zabývá otestováním výkonnosti operačních systémů reálného času uC/OS-II a uC/OS-III . Popisuje základní vlastnosti těchto systémů a metody, které se používají k testování výkonnosti operačních systémů ...
 • Řídicí systém mobilního robotu 

  Bugár, Loránt
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie mobilného robota s operačným systémom reálneho času. Riadiací systém robotu je založený na mikrokontroléru Arduino s procesorom ARM Cortex - M3. Praktická časť práce sa zaoberá ...
 • Řídicí systém podvozku robotu 

  Řezníček, Radek
  Tato práce se zabývá řízením mobilního robotu s diferenciálním podvozkem, který využívá operační systémem reálného času. Úvodní část je zaměřena na teoretický popis robotu a jeho původního firmwaru. Praktická část se zabývá ...
 • Řízení a konstrukce víceúčelového obraběcího stroje 

  Michalík, Daniel
  Práce se zabývá návrhem a realizací víceúčelového obráběcího stroje pro účely výroby prototypů drobných dílu z měkkých materiálů a DPS. Práce obsahuje návrh mechanické konstrukce, jednotlivých částí řízení stroje a ovládacího ...
 • Sada aplikací pro demonstraci real-time vlastností uC/OS-III na platformě FITkit 3 

  Koutný, Vít
  Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře se základními pojmy z oblasti real-time systémů a real-time operačních systémů. Popisuje operační systém uC/OS-III, zejména jeho jádro, základní datové struktury a služby aplikačního ...
 • Univerzální palubní počítač do auta 

  Novohradský, Petr
  Práce obsahuje kompletní návrh prototypu vestavěného zařízení pro zobrazování informací z vozidla. Je popsán čip ELM327 a jeho základní použití. Popisuje také vývoj diagnostické zásuvky vozidel v Evropských zemích. Obsahuje ...
 • Vestavěný webový server založený na platformě Freescale 

  Šilon, Peter
  Vstavaný webový server (ďalej len VWS) je webový server bežiaci na systéme s obmedzenou výpočetnou kapacitou a pamäťou. Zabudovaním webového servera do vstavaného zariadenia so sieťovým rozhraním, získame nové možnosti ...
 • Vestavný systém s komunikačním rozhraním NFC a Wi-Fi 

  Bugár, Loránt
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom systému s komunikačným rozhraním NFC a Wi-Fi. Stanovuje dva základné ciele. Prvým cieľom je vytvorenie zariadenia, ktoré je schopné na lokálne ukladanie a na následné posielanie dát cez ...