Now showing items 1-11 of 11

 • Možnosti stanovení ceny objektu pro sport a rekreaci 

  Hrstka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi stanovení ceny budovy pro sport a rekreaci pomocí účelových a měrných rozpočtových ukazatelů. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice, které se týkají této problematiky a ...
 • Multi-agentní strategická hra s mravenci 

  Šimetka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou koncepce a vývoje multi-agentní strategické hry hrané v reálném čase. Práce analyzuje teorii těchto her a agentních systémů a výsledky této analýzy následně zohledňuje v koncepci samotné ...
 • Multiagentní podpora pro vytváření strategických her 

  Válek, Lukáš
  Tato práce se zaměřuje na návrh frameworku, který usnadní tvorbu počítačem řízených protivníků ve strategických hrách. V práci se soustředíme na analýzu typů strategických her a systémů umělé inteligence používaných v ...
 • Posilované učení pro hraní hry Starcraft 

  Chábek, Lukáš
  Práce se zabývá metodami strojového učení aplikovanými pro hraní strategických her v realném čase. V práci se zabývám metodou strojového učení Q-learning založenou na zpětnovazebním učení. Praktická část práce je implementování ...
 • Rozhraní pro propojení strategických her s multiagentními systémy 

  Válek, Lukáš
  Tato práce se zaměřuje na návrh frameworku, který usnadní tvorbu počítačem řízených protivníků ve strategických hrách. V práci se soustředíme na analýzu typů strategických her a systémů umělé inteligence používaných v ...
 • Řízení entit ve strategické hře založené na multiagentních systémech 

  Knapek, Petr
  Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci systému podpory učení a plánování agentů schopných hry real-time strategických her typu StarCraft. Budou vysvětleny problémy ovládání herních objektů a protivníků počítačem a ...
 • Strategická hra v multi-agentním prostředí Jason 

  Vais, Roman
  Práce se zabývá umělou inteligencí využívanou v~oblasti počítačových her, zejména pak tzv. strategií v~reálném čase, a implementuje rozšíření pro jednu z~těchto her. Analyzuje možnosti využití přístupu multi-agentních ...
 • Umělá inteligence ve strategických počítačových hrách 

  Votroubek, Lukáš
  Tato práce se zabývá metodami používanými v umělé inteligenci strategických počítačových her, mnohé z těchto metod jsou však použitelné i v jiných oblastech. Jsou to různé metody pro rozhodování (např. stavové automaty, ...
 • Vývoj aplikací pro Xbox 360 

  Kajan, Rudolf
  Diplomová práce se zabývá vývojem her na platformě Xbox 360 a vytvořením startovacího balíku pro tuto platformu. Po počátečním představení Xboxu 360 jako moderní a velmi výkonné herní konzoly představuje technologii XNA, ...
 • Zlepšování systému pro automatické hraní hry Starcraft II v prostředí PySC2 

  Krušina, Jan
  Tato práce se zabývá vytvořením automatického systému pro hraní strategické hry v reálném čase Starcraft II. Model je trénován ze záznamů her hráčů a dále využívá technik posilovaného učení pro zlepšování vnitřního systému ...
 • Zobrazování komplexních scén na mobilních zařízeních 

  Matýšek, Michal
  Tato práce prezentuje techniky a optimalizační postupy, které umožňují efektivně vykreslovat složité herní scény na mobilních zařízeních. Úvodní část textu popisuje engine Unity a problematiku vývoje 3D her pro mobilní ...