Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza možností propojení stavebně-ekonomických software a software pro technické kreslení 

  Domanský, Vojtěch
  Předmětem práce je analýza možností datového propojení software pro stavebně-projekční činnost se software stavebně-ekonomickými pro sestavování rozpočtů z hlediska informačního modelování budov. V teoretické části je ...
 • Možnosti stanovení ceny objektu pro sport a rekreaci 

  Hrstka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi stanovení ceny budovy pro sport a rekreaci pomocí účelových a měrných rozpočtových ukazatelů. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice, které se týkají této problematiky a ...
 • Oceňování inženýrských sítí – přípojky 

  Kolacia, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a vytvořením rozpočtových ukazatelů pro inženýrské přípojky rodinných domů. První část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů tohoto tématu, zejména základní informace o ...