Now showing items 1-6 of 6

 • Framework ROS a jeho využití s ohledem na senzory 

  Vlk, Marek
  Hlavní náplní této bakalářské práce je seznámit se s frameworkem ROS a vytvoření vlastního modelu robota. Dalším úkolem je otestování tohoto modelu v 3D simulačním prostředí Gazebo.
 • Interaktivní rozhraní pro vzdáleného robota 

  Lokaj, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou interaktivních rozhraní pro ovládání vzdálených robotů, zkoumá některé existující vizualizační a simulační nástroje a robotické platformy. Také navrhuje a implementuje interaktivní prvky ...
 • Návrh a realizace interaktivního grafického rozhraní pro komunikaci s robotickým konvojem 

  Kruták, Tomáš
  Náplní této bakalářské práce je zjištění aktuálního stavu frameworku s názvem ROS (Robot Operating System) a jeho nástroje RViz. Dále vytvoření uživatelského grafického rozhraní pro autonomní konvoj, které bude následně ...
 • Návrh modelu kvadrokoptéry 

  Provazník, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem modelu kvadrokoptéry ve frameworku ROS (Robot Operating System) s použitím simulačního prostředí Gazebo a RViz. Obsahuje stručnou rešerši o dronech jako takových, dynamice pohybu kvadrokoptéry ...
 • Plánování cesty pomocí Voronoiových diagramů 

  Živčák, Adam
  Náplňou tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia zásuvného modulu pre plánovanie cesty do robotického operačného systému s využitím Voronoiových diagramov. Plánovanie cesty prebieha v prostredí ktoré je pre robota ...
 • Plánování dráhy robotického ramene 

  Major, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá ovládáním robota Mitsubishi Melfa RV-6SL na základě naplánované dráhy knihovnou MoveIt. V této práci se může čtenář dočíst jakým způsobem postupovat a jaké informace potřebuje při snaze ...