Now showing items 1-5 of 5

 • Backend notifikačního systému pro iOS 

  Mihál, Martin
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať back-endovú časť notifikačného systému, ktorý dokáže prostredníctvom webovej požiadavky prijať notifikáciu zo softvéru na odoslať ju iOS zariadenie. Systému posiela notifikácie ...
 • Genetické algoritmy – implementace paralelního zpracování 

  Tuleja, Martin
  Genetické algoritmy sú moderné algoritmy určené na riešenie optimalizačných problémov. Vznikli inšpiráciou z evolučných procesov v prírode. Ich paralelizáciou sa dosiahne nielen vyšších rýchlostí, ale aj nových a lepších ...
 • Implementace služby poskytující frontu zpráv v technologii cloud computing 

  Hanus, Tomáš
  Práca hovorí o rôznych spôsoboch komunikácie medzi komponentami distribuovaného systému. Popisuje komunikáciu formou výmeny správ a zároveň pripomína, aké existujú alternatívy. Približuje rôzne modely výmeny správ, rôzne ...
 • Informační systém pro ubytovací služby 

  Bargl, Vojtěch
  Tato bakalářské práce se zabývá mikroservnisní architekturou. Hlavními cíli této práce je analýza architektury mikroslužeb, porovnání s architekturou monolitu a vytvoření ukázkového informačního systému za pomoci konceptů ...
 • Návrh a tvorba nové e-commerce platformy 

  Hladík, Petr
  Hlavní úlohou této diplomové práce je vytvoření prototypu e-commerce platformy, která bude v budoucnu tvořit základ plnohodnotného řešení pro konkrétního živnostníka. Práce se zabývá analýzou současného stavu, analýzou ...