Now showing items 1-3 of 3

 • Klasifikace objektů s použitím radaru 

  Přívara, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat klasifikátor objektů za pomocí radaru, konkrétně klasifikátor vozidel na silničních komunikacích. V první části jsou popsány principy fungování radaru a metody, které ...
 • Měření rychlosti s použitím radaru 

  Andrla, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat program, který měří rychlost vozidel snímaných radarem s korekcí založenou na úhlu měření. Program je nejprve navržen a implementován v programu Matlab, implementace ...
 • Radarové měření pro rychlostní disciplíny 

  Lach, Martin
  Tato práce se zabývá radarovým měřením rychlosti sportovců. Cílem práce je implementovat detektor, který snímá sportovce, měří a zobrazuje jejich rychlost. Dokáže rozpoznat jednotlivé sportovce, určit jejich maximální ...