Now showing items 1-5 of 5

 • Control Unit For CubeSat 

  Horký, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The aim of the project was to design a CubeSat control unit. The board is composed of commercial parts yet reliable in the space environment. Because of its benefits, an FPGA was selected as the core of the board. The FPGA ...
 • Řídicí jednotka pro CubeSat 

  Horký, Jan
  Cílem práce je návrh univerzální řídicí jednotky pro CubeSat založené na obvodu FPGA. Taková jednotka doposud nebyla komerčně dostupná a navržená jednotka má tak dobrý potenciál zaplnit příslušné místo na trhu komponent ...
 • Studie vlivu radiačního vytápění a chlazení na tepelnou pohodu řidiče osobního automobilu 

  Pavlík, Vojtěch
  Tato diplomové práce se zabývá radiačním vytápěcím systémem pro zajištění tepelného komfortu posádky osobního automobilu a určením vhodných provozních parametrů takového systému. V rešeršní části jsou shrnuty vlivy významné ...
 • Using Cerenkov radiation for measuring the refractive index in thick samples by interferometric cathodoluminescence 

  Stöger-Pollach, Michael; Löffler, Stefan; Maurer, Niklas; Bukvišová, Kristýna (Elsevier, 2020-07-01)
  Cathodoluminescence (CL) has evolved into a standard analytical technique in (scanning) transmission electron microscopy. CL utilizes light excited due to the interactions between the electron-beam and the sample. In the ...
 • Vliv radiace na vlastnosti polovodičových součástek 

  Yermalayeva, Darya
  Tato diplomová práce řeší problematiku vlivu ionizujícího záření na polovodičové součástky a změnu jejich vlastností. Práce vychází z rozboru jednotlivých druhů záření, které se mohou vyskytnout v oblastech použití součástek. ...