Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet tepelné zátěže vlakové klimatizační jednotky 

    Kasal, Milan
    Předmětem této diplomové práce je aplikovat znalosti termodynamiky při návrhu parametrů vlakové klimatizační jednotky. V první části je nastíněna problematika klimatizační techniky, základní druhy chladících oběhů a popis ...