Now showing items 1-20 of 25

 • Bourat se nemusí! 

  Guzdek, Adam (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Nádraží v Havířově bylo postaveno v letech 1964-1969 podle návrhu akademického architekta Josefa Hrejsemnou. Architekt při jeho výzdobě spolupracoval s brutalistním sochařem Václavem Urubou, který je autorem betonové ...
 • Hlavní budova vlakového nádraží 

  Woytela, Jindřich
  Předmětem mé diplomové práce je návrh hlavní budovy vlakového nádraží, které se nachází v obci Kuřim, na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Novostavba se nachází v katastrálním územní Kuřim. Jedná se o dvoupodlažní, ...
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Kuchtík, Pavel
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. Předmětem řešení byl návrh nádraží VRT v Brně- Tuřanech, nedaleko brněnského letiště. Byla navržena nádražní budova s nástupišti a čtyřmi kolejemi. Dvě z nich ...
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Svobodová, Lenka
  Tématem diplomové práce je nádraží vysokorychlostní trati. Stavební parcela se nachází v jihomoravském kraji, přesněji v městské části Brno-Tuřany. Dům je řešen jako samostatně stojící dvoupodlažní objekt umístěný na mostě ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Polička 

  Zvejška, Ivo
  Cílem diplomové práce je návrh rekonstrukce železniční stanice Polička, tak aby splňovala podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. V té souvislosti bylo nutno navrhnout nástupiště s výškou nástupní ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí 

  Málek, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí. Práce zahrnuje rekonstrukci obou zhlaví a konstrukční uspořádání nástupišť pro bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ...
 • Návrh rekonstrukce žst. Krahulov 

  Tumpach, Jan
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Krahulov tak, aby umožňovala přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V souvislosti se změnou nástupišť byla vyřešena úprava kolejiště a odvodnění ...
 • Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí 

  Bortlová, Kateřina
  Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG034 - Ateliér architektonické tvorby ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Dluhonice 

  Dulák, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá rekonštrukciou železniční stanice Dluhonice. Jej cieľom je návrh stanice tak, aby vyhovovala provozu a požiadavkom správce. Súčasťou práce sú úpravy železničného svršku, spodku a systému odvodnenia ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Nedvědice 

  Rous, Petr
  Úkolem práce je rekonstrukce železniční stanice Nedvědice. Práce obsahuje úpravu geometrických parametrů koleje, rekonstrukci železničního svršku a spodku. Ve stanici je navrženo poloostrovní nástupiště s výškou nástupní ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Trutnov hl.n 

  Král, Vladimír
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Trutnov hlavní nádraží z hlediska vyhovění stávajícího provozu a především s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Bylo tedy nutné navrhnout ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Vsetín 

  Maixner, Pavel
  Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Vsetín tak, aby vyhovovala současnému provozu a požadavkům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jsou navržena dvě ostrovní oboustranná ...
 • Rekonstrukce žs. Bystřice pod Hostýnem 

  Švanda, Tomáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Bystřice pod Hostýnem tak, aby vyhovovala současnému a výhledovému provozu. Hlavním úkolem rekonstrukce je vložení nástupišť splňujících požadavky pro osoby ...
 • Rekonstrukce žst. Hrušovany u Brna 

  Ječmínková, Michaela
  Cílem diplomové práce je návrh úpravy nástupišť respektující požadavky na přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V této souvislosti byly navrženy tři nové nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Dále ...
 • Rekonstrukce žst. Letohrad 

  Dušek, Erik
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí železniční stanice Letohrad. Jejím cílem je návrh nových nástupišť vyhovující pro přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Práce déle řeší nutné úpravy kolejiště vyvolané ...
 • Rekonstrukce žst. Moravské Bránice a Rakšice 

  Barthalos, Csaba
  Tématem diplomové práce je studie rekonstrukce železniční stanice Moravské Bránice a železniční stanice Rakšice, za účelem vložení nových nástupišť, podle platné legislativy. V železniční stanici Moravské Bránice bylo třeba ...
 • Rekonstrukce žst. Studenec 

  Vlachová, Dominika
  Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Studenec tak, aby vyhovovala současnému a výhledovému provozu. Hlavním účelem rekonstrukce je zvýšení traťové rychlosti. Rekonstrukce zohledňuje požadavky ...
 • Rekonstrukce žst. Šlapanice 

  Zemánek, František
  V rámci diplomové práce je řešena rekonstrukce železniční stanice Šlapanice s vložením nástupišť respektující platnou legislativu a umožňující přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Práce je vyřešena ...
 • Studie přestavby železniční stanice Solnice 

  Volštát, Michal
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Solnice, tak aby splňovala podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. V té souvislosti bylo nutno navrhnout nástupiště s výškou nástupní hrany ...
 • Studie rekonstrukce železniční stanice Viskafors 

  Blaňková, Monika
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Viskafors a její přilehlé tratě v KM143+ 800 – 145+ 700 tak, aby vyhovovala současnému provozu a přitom byla splněna legislativa. Byla vyřešena geometrie kolejí a ...