Now showing items 1-2 of 2

  • Methods of testing the properties of fibre-cement composites 

    Bodnárová, Lenka; Hoško, Marek; Martinec, Petr (IOP Publishing, 2018-07-16)
    The paper deals with process of manufacturing the fibre-cement materials and methods of testing their climatic performance. Basic raw materials for production fibre-cement sheets are cement, cellulose fibers, reinforcing ...
  • Měření okamžité hodnoty intenzity deště akustickou metodou 

    Kresta, Daniel
    Tato práce se zabývá realizací měření intenzit srážek pomocí akustické metody. Je rozdělena na čtyři části. V první části práce jsou rozebrány teoretické poznatky aplikované v praktické části. Druhá část obsahuje návrh ...