Now showing items 1-2 of 2

  • Predikce deště pomocí meteorologického radaru 

    Putna, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro krátkodobou předpověď deště za pomocí meteorologického radaru. Zmiňuje některé postupy při řešení a zejména využití vícevrstvé neuronové sítě, čemuž se ...
  • Predikce deště z meteoradaru 

    Vlček, Michael
    Tato práce se zabývá předpovědí počasí s využitím meteoradarových snímků a některých dalších souvisejících faktorů prostřednictvím výpočetního modelu neuronové sítě. Klade si za cíl prozkoumat možnosti predikce pomocí ...