Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace tepelných oběhů 

    Voseček, Petr
    Cílem práce byl výběr a vyhodnocení vhodných tepelných oběhů pro uvažované jaderné elektrárny s reaktory 4. generace. Byl proveden popis a výběr parametrů tepelných oběhů Braytonova a Rankine - Clausiova jejich optimalizace ...
  • Parní turbína pro pohon napájecího čerpadla 

    Pavliska, Vojtěch
    Tato diplomová práce se zabývá výpočtem parní turbíny pro pohon napájecího čerpadla. Rešeršní část pojednává o základním rozdělení parních turbín se zaměřením na parní turbíny pro mechanické pohony. První část výpočtu se ...