Now showing items 1-3 of 3

 • Ranque-Hilshova vírová trubice 

  Obrlík, Jan
  Ranque-Hilshova vírová trubice je termálně-fluidní zařízení, ve kterém dochází k přeměně tlakové energie vstupujícího proudu tekutina na energii tepelnou dvou vystupujících proudů bez jakýchkoliv mechanických částí. V první ...
 • Vírová trubice 

  Chýlek, Radomír
  Smyslem této diplomové práce bylo provedení optimalizace provozních parametrů Ranque–Hilschovy vírové trubice z hlediska teplotní separace a vytvoření numerického modelu zařízení. Za tímto účelem byla nejprve provedena ...
 • Vírová trubice vyrobena aditivní technologií 

  Spáčil, Petr
  Cílem bakalářské práce je návrh 3D modelu rozebíratelné Ranque-Hilschovy vírové trubice a její následný tisk. V úvodní části jsou rozebrány základní druhy vírových trubic a jejich použití. Následně se práce zaobírá parametry, ...