Now showing items 1-2 of 2

  • Ranque - Hilshova vírová trubice 

    Bábor, Lukáš
    Ranque-Hilshova vírová trubice je zařízení, které přeměňuje proud plynu o vysokém tlaku na dva nízkotlaké proudy o vyšší, resp. nižší teplotě, než je teplota vstupního proudu. Z technického hlediska se jedná o zařízení ...
  • Ranque-Hilshova vírová trubice 

    Obrlík, Jan
    Ranque-Hilshova vírová trubice je termálně-fluidní zařízení, ve kterém dochází k přeměně tlakové energie vstupujícího proudu tekutina na energii tepelnou dvou vystupujících proudů bez jakýchkoliv mechanických částí. V první ...