Now showing items 1-20 of 179

 • Aktivní detekce topologie lokální sítě 

  Šípek, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na detekci a mitigaci Man-in-the-Middle útoků v lokální síti pomocí vlastní implementace v programovacím jazyku Python. Mezi nejčastější Man-in-the-Middle útoky patří ARP spoofing, který by měl ...
 • Analýza signálů z akcelerometru během krokového cyklu 

  Nemčeková, Petra
  Kinematická analýza chôdze patrí k jedným z najdôležitejších vyšetrení dolných končatín. Jedným zo spôsobov jej analýzy je meranie pomocou akcelerometra. Táto práca sa zaoberá zostrojením funkčného prístroja merajúceho ...
 • Aplikace počítače v ultralehkém letadle/vrtulníku pro tarifikaci letů 

  Špaček, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je návrh, vývoj a testování zařízení do ultralehkého letadla nebo vrtulníku pro sběr letových dat. Základní sledovanou hodnotou je počet nalétaných hodin jednotlivými piloty. Další letová ...
 • Audio a/nebo video pro showroom 

  Bukovinský, Denis
  Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať systém pre distribúciu videa vo výstavných miestnostiach. V práci sú popísané a analyzované existujúce technológie a produkty. Po vykonaní analýzy bolo navrhnuté technické ...
 • Autentizace nulovou znalostí 

  Bošeľa, Jaroslav
  Táto práca sa venuje autentizácií, jej princípom a základným rozdelením. Ďalej sa práca venuje Zero–Knowledge protokolom, teda protokolom s nulovou znalosťou, ich analýzou a základným princípom, pojednáva aj o technológií ...
 • Auto počítač založený na Raspberry Pi 

  Matula, Vladimír
  Hlavnou témou diplomovej práce je rozbor problematiky týkajúcej sa inteligentných vozidiel. Daná problematika zahŕňa možnosti automatizácie a personalizácie funkcií automobilu spolu s diaľkovým ovládaním rôznych komponentov. ...
 • Automatická meteorologická stanice 

  Kraicinger, Lukáš
  Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje stručný přehled používaných senzorů na profesionálních meteorologických stanicích a přehled cenově dostupných senzorů a řídících jednotek. ...
 • Automatické řízení a monitorování ústředního vytápění pro starší budovy 

  Mužila, Matej
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie systému automatizovanej regulácie vykurovania v starej budove. Súčasťou práce je návrh architektúry tohto systému, jeho implementácia, vrátane výroby prototypov potrebných zariadení ...
 • Automatizace MITM útoků za použití jednodeskového počítače 

  Podlesný, Šimon
  Práca je zameraná na návrh MiTM útokov s využitím moderných prístupov pri návrhu IT infraštruktúri. Špecificky sa zameriava na možnosti využitia jednodoskových počítačov a na možnosti ako zjednodušiť ich kofiguráciu pre ...
 • Automatizace řízení aeroponického systému 

  Šimek, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou aeroponických systémů a jejich automatizace. Mezi hlavní prekvizity navrženého systému patří automatická regulace pH a EC pěstebního roztoku, která bude docílena dávkováním hnojiv a ...
 • Automatizace v domácnosti, řídicí jednotka 

  Konečný, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá automatizáciou domácnosti a následným návrhom riešenia riadiacej domácej jednotky, ktorej úlohou je ovládať bezdrôtové zariadenia, zobrazovať údaje o teplote, tlaku, relatívnej vlhkosti ...
 • Automatizace výdeje a účtování kávy 

  Víšek, Jakub
  Cílem této práce je návrh a implementace vestavěného a informačního systému pro automatické účtování kávy vydané nápojovým automatem. Řešení je vytvořeno s ohledem na spolehlivost a přenositelnost. Systém může být snadno ...
 • Automatizovaný testbed senzorů oponenta u robotů kategorie minisumo 

  Radvanský, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením automatizovaného testbedu pro měření změn detekčních charakteristik IR senzorů při působení vnějších světelných rušivých vlivů. Měření je prováděno při simulaci denního ...
 • Benchmarks With Points On Elliptic Curves 

  Brychta, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper deals with benchmarks of generating random points and arithmetic operations with points on elliptic curves. These benchmarks were implemented on the hardware platforms Raspberry Pi Zero/1/2/3. The primary goal ...
 • Bezdrátová IP kamera s Raspberry Pi 

  Sidor, Peter
  Táto práca sa zaoberá návrhom a výrobou prídavného modulu pre Raspeberry Pi a optimalizáciou efektivity napájania celého zariadenia. Taktiež sa zaoberá zrýchlením operačného systému, ktorý bude využívať celé zariadenie. V ...
 • Bezdrátový měřicí systém s bateriovým napájením 

  Musil, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátového měřícího systému s bateriovým napájením. Systém je složen ze dvou částí. První, vzdálená jednotka, je navržena tak aby dosahovala co nejmenší spotřeby, k tomu ...
 • Bezdrátový senzorový systém 

  Kotouček, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem bezdrátové senzorové sítě složené z modulů deRFmega128 a Raspberry Pi. Práce obsahuje popis vytvořeného protokolu bezdrátovou komunikaci v síti a protokolu pro sériovou linku na rozhraní ...
 • Bezpečnostní a monitorovací systém rodinného domu 

  Valach, Lukáš
  Práce se zabývá implementací bezdrátového bezpečnostního systému rodinného domu. Bezdrátová komunikace je realizována rádii na bázi standardu IEEE 802.15.4, konkrétně využívá komunikační protokol ZigBee. Na začátku práce ...
 • Biometrie cévního řečiště prstu 

  Stibůrek, Miroslav
  Tato práce pojednává o základních biometrických pojmech, historii biometrie, metodách získání a rozpoznání charakteristických rysů jedince. V práci jsou dále obsaženy poznatky z fyziky, anatomie a fyziologie člověka, které ...
 • Biometrie oční duhovky 

  Váca, Ondřej
  Bakalářská práce seznamuje čtenáře s obecnou problematikou biometrických systémů, což jsou zařízení, které umožňují automatizované rozpoznávání osob na základě jejich vzhledu či chování. V další části se práce podrobněji ...