Now showing items 1-10 of 10

 • Detekce sváru na polotovaru 

  Hvizdák, Lukáš
  HVIZDÁK, Lukáš. Detekce svaru na polotvaru. Semestrální práce. Cílem semestrální práce je návrh řešení a výběr komponentů pro detekci svaru na polotovaru za účelem zvýšení spolehlivosti a přesnosti detekce než současný ...
 • Měření parametrů ovzduší se záznamem 

  Kaziměrčíková, Lada
  Cílem této práce je navrhnout zařízení pro měření vlhkosti, teploty a koncentrace CO2 se záznamem. Pro návrh zařízení byl zvolen jako řídící jednotka počítač Raspberry Pi se třemi senzory, a to DHT11 pro měření teploty a ...
 • Monitorování spotřeby elektrické energie s využitím Bluetooth Low Energy 

  Ježovica, Filip
  Bakalárska práca sa zaoberá komunikáciou v prostredí bezdrôtovych technológií. Cieľom tejto práce je priblížiť čitateľovi možnosti využitia takejto komunikácie na úrovni nízkoenergetických sietí. Tieto informácie sa snaží ...
 • Monitorování spotřeby elektrické energie s využitím Bluetooth Low Energy 

  Ježovica, Filip
  Bakalárska práca sa zaoberá komunikáciou v prostredí bezdrôtovych technológií. Cieľom tejto práce je priblížiť čitateľovi možnosti využitia takejto komunikácie na úrovni nízkoenergetických sietí. Tieto informácie sa snaží ...
 • Ovládač elektrických zařízení založený na platformě Raspbery Pi 

  Kučkovský, Richard
  Cieľom práce je navrhnúť bezdrôtový ovládač rôznych elektrických zariadení založený na platforme Raspberry Pi. Navrhnuté a vyrobené moduly bezdrôtovo komunikujú s riadiacou jednotkou. Nastavenie a ovládanie zariadení ...
 • Robotická ruka s modelářskými RC servy 

  Doležal, Filip
  Práce se zabývá návrhem a vytvořením robotické ruky za použití standardních RC servomotorů, možnostmi jejího ovládání a následným vytvořením programu určeného pro její ovládání. Řeší nejvhodnější způsoby řízení daných ...
 • Systém inteligentní domácnosti 

  Hájek, Jaroslav
  Tato práce se zabývá propojováním vzdálených zařízení měřící data různých typů od fyzikálních veličin jako je teplota, vlhkost až po data zobrazující uživateli zatížení procesoru či využití paměti systému. Dále se zabývá ...
 • Vzdálená správa výtahu 

  Weisser, Filip
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit vhodný a snadno použitelný systém, který může pomoct pracovníkům firem při obsluze výtahu. Pro tyto účely bylo nutné nastudovat komunikační rozhraní a protokol řídicí jednotky zapůjčené ...
 • Zabezpečovací systém pro budovy 

  Judiny, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá zabezpečovacím systémom pre budovy s riadiacim mikropočítačom Raspberry Pi a jeho prídavnými perifériami. Informácie sú prístupné na webovom servery.
 • Zařízení pro osobní identifikaci a sdílení dat 

  Severa, Pavel
  Cílem práce je vytvořit zařízení pro zaznamenávání návštěvy turisty či hráče vytvořené hry. Po domluvě se zadávajícím Ing. Filipem Kovářem budou navrženy dvě zařízení, webová aplikace a protokol pro odesílání dat na server. ...