Now showing items 1-1 of 1

  • UML profil pro modelování komponentových systémů 

    Pagáč, Jiří
    Práce se zabývá modelováním softwarových komponentových systémů v jazyce UML a rozšíření jazyka UML technikami meta-modelování s využitím technologie UML Profile za účelem vytvoření podpory pro vybraný komponentový systém. ...