Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikace pro simulaci akustiky místnosti 

  Krbila, Martin
  Tato práce se zabývá simulací akustiky místností. V práci jsou nejprve teoreticky popsány existující přístupy k simulaci akustiky a srovnány jejich přednosti a nevýhody. K výpočtu odezvy místnosti bylo implementováno několik ...
 • Konstrukce kD stromu na GPU 

  Bajza, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá konštrukciou akceleračných štruktúr typu kD strom a následnou ich následnou paralelizáciou pomocou GPU. Na začiatku je čitateľ oboznámený s platformou CUDA pre paralelné programovanie. Ide ...
 • Minimalistický objektově orientovaný "ray tracer" 

  Roženský, Mário
  Práce podává přehled o vykreslování scény pomocí metody ray tracing. Zabývá se jednotlivými aspekty při tvorbě aplikace využívající tuto metodu, jako jsou výpočty průsečíků, výpočet osvětlení apod. Je zde popsán základní ...
 • On Using Ray-Launching Method for Modeling Rotational Spectrometer 

  Lacik, J.; Lukes, Z.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-06)
  In this paper the ray-launching method is developed and used for the modeling of a rotational spectrometer. Since the electrical size of the spectrometer is several thousands times longer compared to the wavelength, the ...
 • Ray tracing na architektuře CUDA 

  Bidmon, Lukáš
  Tato práce se zabývá využitím grafických karet podporujících CUDA pro výpočet ray tracingu. Nejdříve je představen klasický rekurzivní algoritmus pro ray tracing a je uveden matematický základ, použitý při výpočtech, pro ...
 • Raytracing pro GPUEngine 

  Novák, David
  Hlavním cílem práce je optimalizace metody sledování paprsku, konkrétně pomocí akcelearčních datových struktur. Zaměřeno bude především na zamyšlení nad různými strategiemi stavby této struktury a jejího průchodu. V rámci ...
 • Sledování paprsku v reálném čase 

  Blecha, Vít
  Ve své práci se zabývám metodou zobrazování počítačové 3D grafiky, která se nazývá sledování paprsků (anglicky ray tracing). Zaměřuji se především na zkoumání možností zobrazování trojúhelníků touto metodou. Cílem práce ...