Now showing items 1-4 of 4

 • Lagrangeovský model pohybu kavitační bubliny 

  Bossio Castro, Alvaro Manuel
  In this thesis, the dynamics of an isolated cavitation bubble submerged in a steady flow is studied numerically. A Lagrangian-Eulerian approach is considered, in which properties of the fluid are computed first by means ...
 • Numerické řešení dynamiky kavitační bubliny 

  Münster, Filip
  Tato práce se zabývá numerickým řešením dynamiky kavitační bubliny a chováním plynového měchýřku sinice. Je vytvořen program pro numerický výpočet dynamiky bublin pomocí Rayleigh-Plessetovy rovnice a jejích modifikací. ...
 • Rayleigh-Plessetova rovnice 

  Hátašová, Justýna
  Tato bakalářská práce se zabývá numerickým řešením Rayleigh-Plessetovy rovnice. Jejím cílem je tuto rovnici odvodit a sestavit program, který by rovnici řešil metodami Runge-Kutta-Nyström a Runge-Kutta-Fehlberg.
 • Vzájemná interakce magnetického pole a kavitujícího proudění 

  Harazin, Přemysl
  Práce je složena z rešeršní a experimentální části. V rešeršní části je podrobně řešeno vzájemné ovlivnění mezi magnetickým polem a vodou a mezi magnetickým polem a kavitací. Jelikož jsou názory na ovlivnění často protichůdné, ...