Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet tempa řeči 

    Galáž, Zoltán
    V rámci semestrálnej práce bol navrhnutý systém výpočtu tempa reči. Tento systém pozostáva z niekoľkých blokov, ako sú bloky predspracovania signálu a jeho segmentácie na menšie časti, blokov výpočtu príznakov a blokov ...