Now showing items 1-2 of 2

  • Generátor vědeckých webových portálů 

    Bajzecer, Tomáš
    Hlavní úlohou této práce je vytvořit generátor vědeckých webových portálů, který v maximální míře zjednoduší proces tvorby portálů a zároveň umožní ovlivňovat zobrazené údaje správcům portálu i uživatelům samotným. Generátor ...
  • Knihovna pro podporu vývoje systému ReReSearch 

    Heller, Stanislav
    Vývoj systému ReReSearch je značně zpomalen vzájemnou nekompatibilitou jednotlivých modulů z hlediska programových prostředků, faktem, že vývojáři často opakují již známé chyby a v neposlední řadě slabou komunikací vývojářů ...