Now showing items 1-20 of 51

 • Administrátorské rozhraní informačního systému pro hudební umělce 

  Sikora, Vít
  Tato práce popisuje realizaci webové aplikace, která umožňuje centrální administraci služeb pro sbor umělců, jako je například komorní orchestr. Do této administrace patří zejména správa obsahu webové prezentace, umělců a ...
 • Aplikace na podporu výuky dynamického programování 

  Nereča, Tomáš
  Webová aplikácia, ktorá je výsledkom tejto práce, sa zaoberá technikou návrhu algoritmov s názvom dynamické programovanie. Aplikácia na konkrétnych príkladoch poukazuje na jej princípy a výhody. Pri každom príklade je ...
 • Aplikace pro schvalování bankovních plateb v systému SAP S/4HANA 

  Bečka, Petr
  Hlavním cílem této práce je vyvinout uživatelské rozhraní a získávání nezbytných podnikových dat v aplikaci sloužící pro schvalování bankovních plateb za použití moderních technologií a technologií poskytovaných společností ...
 • Automatizace v domácnosti, řídicí jednotka 

  Konečný, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá automatizáciou domácnosti a následným návrhom riešenia riadiacej domácej jednotky, ktorej úlohou je ovládať bezdrôtové zariadenia, zobrazovať údaje o teplote, tlaku, relatívnej vlhkosti ...
 • Chytrý reproduktor s Raspberry Pi 

  Vondráček, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou hudebního systému, který umožní uživatelům organizovat a přehrávat hudbu v reálném čase. Hudební systém je založen na architektuře klient-server a skládá se ze serverové, webové a mobilní ...
 • Fotosoutěž na Facebook 

  Pololáník, Petr
  Tato práce se zabývá teorií vytváření moderních webových aplikací, jejichž logika je převážně v klientském prohlížeči. Jsou rozebrány různé technologie, které se dnes běžně využívají. Práce se převážně zabývá tvorbou ...
 • Generátor zefektivňující tvorbu a udržovatelnost single-page aplikací 

  Ďurčanský, Norbert
  Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou generátora single-page aplikacií. Pred jeho vytvorením bolo potrebné identifikovať problémové miesta, ktoré spomaľujú vývoj, a popísať nástroje, ktoré uľahčujú tvorbu, testovanie, ...
 • Informační systém pro ubytovací služby 

  Bargl, Vojtěch
  Tato bakalářské práce se zabývá mikroservnisní architekturou. Hlavními cíli této práce je analýza architektury mikroslužeb, porovnání s architekturou monolitu a vytvoření ukázkového informačního systému za pomoci konceptů ...
 • Interaktivní generátor syntaxe heterogenních datových struktur 

  Kotraš, Martin
  V dnešní době jsou softwarové systémy často skládány z několika komponent předávající si data různými komunikačními kanály. I přes to, že existuje řada standardizovaných formátů kódování dat, vývojáři stále vytváří své ...
 • Interaktivní vyhledávání v on-line archivu obrazových a audiovizuálních děl 

  Kuře, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj webové aplikace, jenž slouží jako archiv pro audiovizuální díla, která jsou opatřena klíčovými slovy. Aplikace pracuje s již vytvořenou databází a serverem, na kterém se tato díla ...
 • Interaktivní webové rozhraní pro výběr vhodných architektur 

  Slávik, Denis
  Zámerom tejto práce je návrh a implementácia interaktívneho webového rozhrania, ktoré umožní užívateľom vybrať z knižnice tisícok implementácií obvodov aproximovaných násobičiek a sčítačiek pre návrh obvodov a porovnávaní, ...
 • Komplexní řešení prodeje zboží 

  Krhovský, Patrik
  Cílém této práce je analyzovat, navrhnout a implementovat pokladní systém, který prodejci budou moci využívat s běžně používaným hardware, v základní verzi zdarma a celé nastavení systému by měli zvládnout sami. Díky tomu ...
 • Konfigurátor a rezervační systém koncertních síní 

  Sikora, Vít
  Tato práce popisuje realizaci webové aplikace umožňující konfiguraci událostí v koncertních síních a definici sekcí a míst v těchto síních. Aplikace dále umožňuje běh v režimu pro koncové uživatele, v rámci něhož lze do ...
 • Modelem řízený vývoj Spark úloh 

  Bútora, Matúš
  Cieľom diplomovej práce je popísať framework Apache Spark , jeho štruktúru a spôsob jeho funkcionality. Práca sa taktiež zaoberá problematikou modelom riadeného vývoja a modelom riadenej architektúry. Popísané sú ich výhody, ...
 • Monitorovací systém pro sledování chodu laboratoře 

  Bachmayer, Marek
  Předkládaná práce se zabývá vývojem Monitorovacího systému pro sledování chodu laboratoře. V teoretické části práce jsou zahrnuty informace o bezpečnosti provozu a práce v biologických laboratořích, měřených fyzikálních ...
 • Multiplatformní aplikace pro organizaci fotografií 

  Urmínová, Magdaléna
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením multiplaformnej desktopovej aplikácie na organizáciu a manažment fotografií. Analyzuje požiadavky uživateľov a vysvetluje koncept metadát fotografií. Následne študuje princípy ...
 • Nástroj pro podporu managementu rizik 

  Škutová, Sára
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik v projektech. Cílem bylo nastudovat znalostní oblasti řízení projektu, hlavně pak plánování, identifikaci a kvalitativní analýzu z oblasti řízení rizik. Na základě informací z ...
 • Nástroj pro rychlé vyhledávání letových spojení 

  Muránsky, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a vývojom nástroja pre jednoduché vyhľadávanie letových spojení pre firmu Pelikantravel.com s.r.o. Cieľom práce je vyvinúť nástroj, ktorý bude umožňovať prevádzku pri obmedzenom internetovom ...
 • Nástroj pro správu dokumentů v managementu projektů 

  Gavryliuk, Olga
  Tato práce se zabývá systémy na elektronickou správu dokumentů (EDMS) z perspektivy vybraných znalostních oblastí procesů v projektovém řízení. Cílem této práce bylo na základě vhodně vybraného EDM modelu vytvořit vlastní ...
 • Návrh a implementace interaktivního grafického rozhraní pro IVR 

  Konečný, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom grafického rozhrania pre vytváranie a editáciu IVR aplikácií. Práca je vo väčšej miere zameraná na softvérovú časť, analyzuje súčasné riešenie produktu iPBX od spoločnosti IPEX, ...