Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza reakčních dob na základě měření v reálném silničním provozu 

  Bilík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá reakční dobou řidičů v podmínkách reálného silničního provozu. V rámci analýzy současného stavu poznání je uveden rozbor problematiky reakčních dob, zejména se jedná o různé definování pojmu ...
 • Měření reakční doby člověka 

  Vykydal, Václav
  Práce je zaměřena na hodnocení reakční doby, pomocí android aplikací, zhotovených v MIT app inventoru. Objekty budou testovány na zrakovou i sluchovou reakční dobu a výsledky budou statisticky vyhodnoceny. Testování se ...
 • Přístroj pro měření reakční doby 

  Bohuš, Michal
  Cieľom bakalárskej práce bolo oboznámenie sa s reakčnou dobou človeka, jej meraním a využitím. Súčasťou projektu bolo zostrojiť prístroj na meranie reakčnej doby na audio- vizuálny podnet. Prístroj sa skladá z jednotky ...
 • Vývoj testu na měření reakčního času a pozornosti 

  Oravová, Pavlína
  Semestrální práce se věnuje vývoji testu na měření reakčního času a pozornosti. Součástí práce je definice reakčního času a faktorům ovlivňující reakční čas. Měření reakčního času v kontextu teorie inteligence C-H-C je ...